Tarieven gastouderopvang LinKids

Gastouderbureau LinKids bemiddelt voor € 1,05 per uur per kind. Het maximale maandtarief dat LinKids in rekening brengt is: € 78,75 voor het jongste kind, € 52,50 voor het één na jongste kind en € 26,25 voor elk overig kind.

Een gastouder is vrij in het bepalen van haar tarief. De vergoeding aan de gastouder varieert tussen € 5,00 en € 5,75 per uur per kind. Indien de gastouder bij u aan huis komt dan geldt een tarief tussen € 10,50 en € 13,50 per uur, ongeacht het aantal kinderen. Een gastouder aan huis vangt niet alleen uw kinderen op maar verricht ook licht huishoudelijk werk.

Er worden geen extra inschrijvings- en administratiekosten in rekening gebracht.

All-in tarief

Binnen het all-in tarief vallen het fruit, drinken, tussendoortjes en de broodmaaltijd. Luiers, flesvoeding en eventuele groentehapjes uit een potje dient u zelf mee te brengen naar de gastouder.

Kinderopvangtoeslag 2019: vraag het op tijd aan!

Kinderopvangtoeslag kan met beperkte terugwerkende kracht worden aangevraagd. Op het moment van aanvragen heeft u recht op de toeslag van de lopende maand en drie maanden hieraan voorafgaand.

Subsidiebedrag 2019

Het maximum gesubsidieerde bedrag voor gastouderopvang is in 2019 € 6,15 per uur/per kind. De werkelijke hoogte van de opvangsubsidie is inkomensafhankelijk.

Werkende ouders hoeven de kosten van de kinderopvang niet volledig zelf te betalen, maar hebben recht op een werkgeversbijdrage en een toeslag van het Rijk.

De bedragen zijn gebaseerd op algemene loon- en prijsindexen van het CPB. De wijze van indexatie en de hoogte van de maximum uurprijs is vastgelegd in de Wet kinderopvang en het Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang. Extra informatie is te vinden via deze link. Ook kunt u een lijst downloaden met de Tabel kinderopvangtoeslag 2019.

Aangesloten gastouders

Joyce van der Spek

Joyce van der Spek

Tamara van Heck

Tamara van Heck

Lindy den Ridder

Lindy den Ridder

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein