De Procedure

Vraag- en gastouders kunnen zich via e-mail of telefonisch aanmelden bij gastouderbureau LinKids. U kunt aangeven wat uw verwachtingen zijn van gastouderopvang, daarna zal er een passende gastouder gezocht worden.

Kennismakingsgesprek

Na telefonisch overleg tussen de bemiddelingsmedewerker, vraag- en gastouder volgt een kennismakingsgesprek bij de gastouder thuis. De bemiddelingsmedewerker is hier ook bij aanwezig. Ouders en kinderen krijgen tijdens dit gesprek een indruk van elkaar.

In dit gesprek komen punten aan de orde die belangrijk zijn voor de opvang van het gastkind, zoals ideeën en wensen over de opvoeding, de gewoonten van het kind, de opvanguren en dergelijke.

Komen de vraag- en gastouder tijdens het kennismakingsgesprek niet tot overeenstemming of bevalt de opvang tijdens de proefperiode niet, dan zoekt het gastouderbureau naar een andere gastouder.

Koppeling

Zodra de vraag- en gastouder in principe tot overeenstemming zijn gekomen en beiden voldoende vertrouwen hebben in de opvangmogelijkheden voor het kind, zorgt de bemiddelingsmedewerker voor het vastleggen van een overeenkomst.

In deze overeenkomst staan alle relevante gegevens omtrent opvangtijden, betaling en dergelijke. Tevens ontvangt u een gegevenslijst. Deze lijst dient door de ouders ingevuld te worden en op de eerste opvangdag te worden achtergelaten bij de gastouder. Zo beschikt zij over alle belangrijke gegevens, als telefoonnummers, etc.

De gastouderopvang kan nu van start gaan met de proefperiode van twee maanden. Tijdens deze proefperiode neemt de bemiddelingsmedewerker met de ouders contact op om te horen hoe de proefperiode bevalt, of er mogelijk vragen en/ of problemen zijn

Evaluatie

Na ongeveer twee maanden vindt tussen de vraagouder en de bemiddelingsmedewerker en tussen de gastouder en de bemiddelingsmedewerker een telefonisch evaluatiegesprek plaats. Het verloop van de opvang, eventuele knelpunten en/of onduidelijkheden komen ter sprake. Ten alle tijde kan het gastouderbureau gebeld worden voor advies.

Ondersteuning

De bemiddelingsmedewerker, die aangesteld is om het onderhoud van de koppeling te verzorgen, begeleidt de opvang in de vorm van telefonisch contact en huisbezoek aan de gastouder tweemaal per jaar. De bemiddelingsmedewerker heeft (zonodig) telefonisch contact met de vraagouder.

In deze gesprekken komen de volgende zaken aan de orde:

  • Hoe gaat het met het kind in het gastgezin;
  • Hoe is de relatie tussen de vraag- en gastouder;
  • Zijn de gemaakte afspraken duidelijk en/of veranderd;
  • Worden de afspraken nagekomen.

Aangesloten gastouders

Joyce van der Spek

Joyce van der Spek

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein

Jopie van Wensen

Jopie van Wensen

Kiki Koesen

Kiki Koesen