Pedagogisch beleidsplan LinKids

LinKids stelt zich als doel door bemiddeling tussen gast- en vraagouder het op te vangen kind een veilige en geborgen omgeving te bieden die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind. Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun allerliefste bezit toe aan een gastouder. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in hun afwezigheid een veilige opvang en verantwoorde opvoeding wordt aangeboden.

LinKids gaat uit van de volgende pedagogische basisregels:

  • De relatie tussen de gastouder en het kind moet er een zijn van warmte, vertrouwen en veiligheid.
  • De gastouder toont waardering en respect, maar stelt ook duidelijke grenzen.
  • De gastouder geeft ruimte, zodat het kind zichzelf kan ontwikkelen, maar stimuleert ook de ontwikkeling van het kind.
  • De gastouder zorgt voor een veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving.
  • De gastouder besteedt aandacht aan normen en waarden.
  • Rust, reinheid en regelmaat staan hoog in het vaandel.

Dit is de basis voor het pedagogisch beleidsplan. Elke gastouder geeft hier naar eigen inzicht invulling aan maar in het algemeen gelden de hierboven genoemde basisregels. Daarnaast gelden voor de opvang de volgende uitgangspunten:

Groepsgrootte

Er mogen maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar gelijktijdig opgevangen worden. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld. Als de kinderen jonger zijn dan 4 jaar mogen er niet meer dan 5 kinderen tegelijk opgevangen worden. (Inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar). Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk opgevangen worden waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Ook dit is weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

Plaatsingsbeleid

Er vindt een uitvoerig intakegesprek plaats met zowel de vraagouders als de gastouders. Indien er een passende gastouder is gevonden voor de vraagouder, zal er een proefperiode van 2 maanden ingaan waarbij beide partijen kunnen wennen aan de opvang. Na deze periode vindt er telefonisch een evaluatiegesprek plaats. Twee keer per jaar vindt er met de vertegenwoordiger van LinKids een uitgebreid evaluatiegesprek plaats bij de gastouder thuis.

Normen en waarden

Bij een gastgezin hoeven niet dezelfde normen en waarden te gelden als bij het vraaggezin. Belangrijk is om de verschillen bespreekbaar te maken en afspraken te maken hoe daar in het gastgezin mee om wordt gegaan. Uitgangspunt is respect te hebben voor elkaar.

Verzorging, veiligheid en hygiëne

Met betrekking tot verzorging en hygiëne is het belangrijk dat onderstaande zaken goed afgestemd worden tussen ouder en gastouder

  • Voeding
  • hygiëne zoals handen wassen, tanden poetsen
  • Slapen
  • Zindelijkheid

Wat de veiligheid betreft is het belangrijk dat er bij de gastouder geen extra risico is op ongelukken. Gastouderbureau LinKids controleert gastouders en het opvangadres aan de hand van een risico inventarisatielijst alvorens de opvang wordt gestart. Eventuele gevaarlijke situaties op het opvangadres kunnen hierdoor direct worden aangepakt. Deze inventarisatie kan door de ouders worden ingezien.

Aangesloten gastouders

Joyce van der Spek

Joyce van der Spek

Tamara van Heck

Tamara van Heck

Jopie van Wensen

Jopie van Wensen

Kiki Koesen

Kiki Koesen