Wat zijn gastouders?

Gastouders zijn mensen die kinderen van 0 tot 13 jaar bij hen thuis willen opvangen. In sommige gevallen vindt de opvang plaats bij de vraagouder thuis.

Gastouderopvang is een kleinschalige vorm van kinderopvang, welke meestal bij de gastouder of bij u thuis plaats vindt. Gastouders zijn professionele opvoeders. Zij zijn hiervoor geschoold. De opvangtijden kunnen varieren van enkele uren per week tot een volledige werkweek. De gastouder ontvangt voor deze opvang een vaste vergoeding per uur.

Het gastouderbureau selecteert gastouders onder andere aan de hand van hun ervaring, leefstijl en motivatie. De gastouder moet plezier hebben in het omgaan met kinderen en voldoende tijd en ruimte hebben om een gastkind een vast en vertrouwd opvangadres te kunnen bieden.

Gastouders zijn freelancers of zelfstandigen. Er is geen arbeidsrelatie tussen gastouderbureau LinKids en de gastouder. De gastouder is zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van de opvang.

Wat wordt er van een gastouder verwacht? (selectiecriteria)

 • u heeft een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een ander diploma waarmee u aan de eisen voldoet of een ervaringscertificaat
 • u heeft een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis
 • u bent 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouder
 • uw eigen kinderen staan niet onder toezicht
 • u bent lichamelijk en geestelijk gezond
 • u heeft een open en flexibele instelling
 • u heeft verantwoordelijkheidsgevoel
 • u bent in staat tot het bieden van continu├»teit en stabiliteit
 • u biedt warmte en geborgenheid aan het gastkind
 • u bent in staat tot het stimuleren van een kind in zijn of haar eigen ontwikkeling
 • u heeft ervaring in het omgaan met kinderen
 • u heeft aandacht voor en inzicht in de eigen individualiteit van het gastkind
 • u staat positief ten opzichte van de opvang van kinderen door anderen dan de eigen ouders
 • u staat ingeschreven in het personenregister en bent gekoppeld aan gastouderbureau LinKids
 • u bent verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid en heeft (indien relevant) een auto-inzittenden verzekering
 • u beheerst de Nederlandse taal goed
 • u bent goed telefonisch bereikbaar
 • u bent bereid om een verslagje per oppasdag te maken in een zogenaamd volgschriftje.

Relatie gastouder/gastouderbureau:

 • bereidheid tot samenwerking met het gastouderbureau
 • bereidheid tot het accepteren van de begeleiding van het gastouderbureau
 • bereidheid tot het volgen van bijscholing
 • zorgvuldig kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
 • zich houden aan het pedagogisch beleidsplan van gastouderbureau LinKids.

Gezin en omgeving van de gastouder:

 • eventuele gezinsleden van de gastouder moeten positief staan ten opzichte van de opvang van een gastkind
 • het gezin van de gastouder is in goede verstandhouding, er zijn geen problemen en het gastkind mag niet gebruikt worden om de eigen onverwerkte problematiek op te lossen
 • in en om het huis waar de opvang plaats vindt is het in voldoende mate veilig en schoon
 • er is voldoende ruimte om te eten, te spelen en te slapen
 • er is een mogelijkheid om buiten te spelen
 • als u drie of meer kinderen tegelijkertijd opvangt heeft u een achterwacht, die in geval van calamiteiten snel aanwezig kan zijn
 • de woning is altijd volledig rookvrij
 • er zijn voldoende goed functionerende rookmelders
 • de eventuele huisdieren lijken volledig te vertrouwen, het kind mag nooit alleen gelaten worden met de huisdieren.

Aangesloten gastouders

Lisa Woerlee

Lisa Woerlee

Marian Brosens

Marian Brosens

Rian Jaspers

Rian Jaspers

Ramona Hemmes

Ramona Hemmes