Klachtenregeling

Hoewel LinKids haar best doet om alles goed te doen, kunnen er ook fouten gemaakt worden. Als u eens wat minder tevreden bent kunt u contact opnemen met Linda. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat u een officiele klacht wilt indienen of dat LinKids u vraagt of u een klacht wilt indienen. Uw klacht zal serieus behandeld worden. Wanneer er fouten gemaakt zijn, zullen die rechtgezet worden.

U kunt een beroep doen op de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, indien u en gastouderbureau LinKids niet samen tot een voor u bevredigende oplossing zijn gekomen. Klik hier voor meer informatie over de Geschillencommissie. Tevens kunt u de volledige klachtenregeling van gastouderbureau LinKids bij ons opvragen.

Aangesloten gastouders

Joyce van der Spek

Joyce van der Spek

Jopie van Wensen

Jopie van Wensen

Sabrina Jansen

Sabrina Jansen

Wilma Schneijdenberg

Wilma Schneijdenberg