Klachtenregeling

Hoewel LinKids haar best doet om alles goed te doen, kunnen er ook fouten gemaakt worden. Als u eens wat minder tevreden bent kunt u contact opnemen met Linda. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat u een officiele klacht wilt indienen of dat LinKids u vraagt of u een klacht wilt indienen. Uw klacht zal serieus behandeld worden. Wanneer er fouten gemaakt zijn, zullen die rechtgezet worden.

U kunt een beroep doen op de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, indien u en gastouderbureau LinKids niet samen tot een voor u bevredigende oplossing zijn gekomen. Klik hier voor meer informatie over de Geschillencommissie. Tevens kunt u de volledige klachtenregeling van gastouderbureau LinKids bij ons opvragen.

Aangesloten gastouders

Ramona Hemmes

Ramona Hemmes

Dineke Bouman-Hazevoet

Dineke Bouman-Hazevoet

Sandra den Ridder

Sandra den Ridder

Rian Jaspers

Rian Jaspers