Notule oudercommissie LinKids 29 september 2020

  • Aanwezig: Linda, Cécile, Ilse, Jolanda, Ellen

Notulen vorige vergadering:

Tijdens de laatste bijeenkomst van vorig jaar oktober is er besloten om de oudercommissie om te vormen naar klankbordgroep. De inspectie gaf echter aan, dat het weliswaar op dit moment niet verplicht is om een OC te hebben, maar LinKids wel moet kunnen aantonen dat zij actief leden voor een OC werft. Zodoende is besloten om de klankbordgroep op te heffen en weer als OC verder te gaan. Cécile blijft secretaris en Ilse voorzitter.

Het reglement van de OC moet nog bekeken worden. Dit komt later terug in deze vergadering.

Het VVE-traject van de gastouders was eigenlijk een taalontwikkelingsprogramma voor 0 tot 4 jarigen. Deze training werd bekostigd door de gemeente. Het was een erg leuke en interessante training van 3 bijeenkomsten. Het werd gegeven door Kiki.

Nieuwe / oude gastouders:

Vorig najaar waren er nog 27 gastouders aangesloten; inmiddels zijn dit er 23 geworden. Er zijn afgelopen jaar 4 gastouders gestopt met hun werkzaamheden om verschillende redenen: Tineke Hollemans uit Klundert, Rosa de Blok uit Fijnaart, Sharon van Hooijdonk uit Wernhout en Carin Kamminga uit Zevenbergen.

Vanwege deze terugloop zou LinKids het fijn vinden om weer meer gastouders aan te trekken. Er wordt een advertentie gezet in de Moerdijkse Bode. De OC adviseert LinKids om ook de verschillende social-media kanalen hiervoor te gebruiken. LinKids gaat dit verder uitzoeken.

Evaluatie GGD inspectie:

Afgelopen maart is er een her controle geweest vanuit de GGD inspectie. Alles is in orde bevonden. Tevens is gelijk de jaarlijkse controle uitgevoerd. Het rapport hiervan is uiteindelijk pas eind april vastgesteld vanwege de Corona.

Evaluatie lockdown in verband met Corona

LinKids heeft de lockdown als hectisch ervaren. Ze had het gevoel dat de informatie niet altijd snel genoeg bij de vraagouders terecht kwam. Het was lastig om alle info steeds up-to-date te houden. Hoe heeft de OC dit ervaren?

De OC gaf aan dat het over het algemeen prima is verlopen. Niet alle informatie was altijd duidelijk, maar dan was LinKids wel goed bereikbaar om vragen te stellen.

Financiële onzekerheid gastouders

Vanuit een gastouder is de vraag gesteld of verkouden kinderen ook geweerd kunnen worden van de opvang. Dit om besmetting te voorkomen met gastouder omdat die anders haar werkzaamheden niet meer mag uitvoeren en inkomen mist. Wat vindt de OC hiervan?

De OC is van mening dat je de regels moet aanhouden die voor de gehele kinderopvang gelden en dat je daar niet vanaf moet wijken. Vraagouders komen ook in de problemen als ze hun verkouden kindje niet kunnen brengen naar de opvang. Wellicht gaan vraagouders dan op zoek naar andere alternatieven? Wanneer een gastouder bang is voor besmetting kan de gastouder zelf maatregelen treffen om besmetting te voorkomen (denk aan gebruik van mondkapje, handschoenen, extra desinfectiemiddel).

Reglement OC:

LinKids heeft een modelreglement van Boink om met elkaar te bekijken. Daarnaast moet het oude reglement van LinKids bekeken worden. Het reglement wordt doorgestuurd naar de OC- leden zodat we deze kunnen bekijken. In de volgende vergadering wordt dit verder besproken.

Sinterklaasviering

Er is besloten om dit jaar geen Sinterklaas viering te organiseren vanwege de Corona maatregelen. LinKids gaat ervoor zorgen dat er bij elke gastouder een kleinigheidje wordt gebracht voor elk kind.

Overige “Linkids zaken”

In maart is LinKids lid geworden van de KNGO. Dit lidmaatschap valt wat tegen en daarom zal LinKids het niet meer verlengen na een jaar.

Alle gastouders hebben een kaart ontvangen van LinKids op de Dag van de Leidsters.

6 oktober aanstaande is er een regio overleg in Bergen op Zoom met verschillende gastouderbureaus en kinderdagverblijven. LinKids zal hier ook bij aanwezig zijn.

Nieuwe datum voor het volgende OC-overleg: 25 januari 2021, 19.30 uur in “de Borgh”

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Lisa Woerlee

Lisa Woerlee

Joyce van der Spek

Joyce van der Spek

Wilma Schneijdenberg

Wilma Schneijdenberg

Kiki Koesen

Kiki Koesen