Notule oudercommissie LinKids 7 oktober 2019

  • Aanwezig: Linda, Cécile, Ilse, Jolanda, Ellen

Notulen vorige vergadering:

Worden goedgekeurd.

Nieuwe / oude gastouders:

Er zijn geen nieuwe gastouders bijgekomen. Er is wel een gastouder weggegaan, Sabrina Jansen uit Fijnaart. Er zijn nu nog 27 gastouders aangesloten bij Linkids. Sharon van Hooijdonck is in verwachting en gaat met verlof. Na haar verlof zal ze weer haar werk als gastouder oppakken.

Rosa den Blok is tijdelijk gestopt ivm gezondheidsklachten. Het is even afwachten hoe haar herstel gaat verlopen en of ze als gastouder blijft werken.

Evaluatie GGD inspectie:

Op 21 augustus 2019 is de inspecteur langsgekomen. Er is een opmerking gekomen van de inspecteur over de achterstand die was afgelopen betreffende het evalueren van vraagouders. Door omstandigheden was die achterstand wat opgelopen in de afgelopen maanden. Het blijkt dat de evaluaties ook met een mail te mogen i.p.v. telefonisch. Dit scheelt veel tijd. Inmiddels is de achterstand weer weggewerkt. Op de overige punten is LinKids weer glansrijk door de inspectie gekomen.

Tijdens het inspectiebezoek bleek dat er officieel geen oudercommissie nodig is als er minder dan 50 gastouders zijn aangesloten bij een gastouderbureau. We besluiten tijdens deze vergadering dat we verder gaan als klankbordgroep en stoppen als officiële oudercommissie. We zullen niet meer als oudercommissie bij elkaar komen. Mochten er zaken zijn die Linda graag met ons wil bespreken, dan laat ze ons dat weten en kan er alsnog een vergadering ingepland worden.

Reglement OC:

Dit wordt niet aangepast aangezien we nu geen officiële oudercommissie meer zijn.

Evaluatie thema avond:

De avond ging over rouwverwerking bij kinderen. Het was een erg indrukwekkende avond. Er waren 16 gastouders en 2 vraagouders aanwezig.

VVE peuters gemeente Moerdijk:

31 oktober wordt er waarschijnlijk door Sardes een thema- avond georganiseerd voor alle gastouders in de gemeente Moerdijk. Het zal gaan over interactief voorlezen.

Overige Linkids zaken:

Sinterklaas komt op zaterdag 23 november van 10.00-11.00. Ontvangst zal zijn rond 9.30 uur. Locatie is het clubgebouw van de waterscouting aan de Westrand (’t Fort). Hetzelfde programma wordt aangehouden als vorig jaar.

Mededelingen/rondvraag:

Geen mededelingen verder.

Sluiting:

We sluiten de vergadering en gaan over naar een klankbordgroep.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Ramona Hemmes

Ramona Hemmes

Dineke Bouman-Hazevoet

Dineke Bouman-Hazevoet

Wilma Schneijdenberg

Wilma Schneijdenberg

Lindy den Ridder

Lindy den Ridder