Notule oudercommissie LinKids 27 juni 2019

  • Aanwezig: Linda, Cécile, Ilse, Jolanda, Iris
  • Afwezig: Ellen

Notulen vorige vergadering:

De notulen worden goedgekeurd. Iris is vandaag voor het laatst aanwezig als oudercommissie-lid. Haar gastouder stopt en ze stapt over naar een KDV.

Nieuwe/ oude gastouders:

Per 1 mei is Joyce van der Spek gestart als gastouder. Er stoppen ook twee gastouders. Helma Serdar- Mulders neemt afscheid per 1 juli en Bianca Blok stopt per 1 augustus. Op dit moment zijn er 29 gastouders gekoppeld aan LinKids.

Evaluatie speelochtend:

26 mei was de speelochtend. Deze is erg goed bezocht en het was erg gezellig. Door de gemeente is opgelegd dat als de speeltuin open is voor feestjes, er ook andere kinderen met een abonnement binnen mogen komen. Linda heeft nog wat tips gegeven hoe dit duidelijk zichtbaar gemaakt kan worden, bijvoorbeeld d.m.v. polsbandjes.

VVE peuters gemeente Moerdijk:

De gemeente Moerdijk heeft 9 mei j.l. alle gastouders uit de gemeente Moerdijk van LinKids en overige gastouderbureaus benaderd om naar een informatiebijeenkomst te komen over ervaringen met kinderen met achterstanden. Deze avond vond op 5 juni plaats en werd begeleid door “Sardes”. Deze avond had als doel om te verkennen of het wenselijk, zinvol en nuttig is voor gastouders om wellicht deel te nemen aan professionalisering om deze VVE-kinderen te begeleiden bij hun ontwikkeling.

Thema avond:

16 mei is er een thema avond geweest. Er waren 10 gastouders aanwezig. Linda had het thema “vaccineren” ter sprake gebracht. Hoe leeft dit onder de gastouders? Er is besloten dat bij inschrijving wordt gevraagd of kinderen wel/niet gevaccineerd zijn en dit doorgegeven wordt aan de betreffende gastouder. Eén gastouder heeft besloten alleen nog maar gevaccineerde kinderen op te vangen.

Bonus: wanneer gastouders zelf een koppeling aandragen krijgen ze vanaf nu een bol.com bon.

25 september wordt er een thema avond georganiseerd met een spreker. De gastouders wilden het graag over rouwverwerking hebben bij jonge kinderen. Hiervoor komt Tineke van Asseldonk, aangesloten bij Stichting de Regenboog.

Website:

1 april is de website online gegaan. Het is erg mooi geworden. Er staan nu ook profielfoto’s op van de diverse gastouders.

Overige LinKids zaken:

LinKids is weer klachtenvrij verklaard voor 2018. GGD komt op 21 augustus langs voor de jaarlijkse controle.

Het reglement van de oudercommissie moet aangepast worden, aangezien er weer nieuwe mensen zitting hebben genomen in de commissie. Ilse wordt onze voorzitter en Cécile blijft secretaris.

Mededelingen/rondvraag:

Namens de oudercommissie bedankt voor het (heerlijke) jaarlijkse etentje!

Sluiting:

We sluiten de vergadering met een lekker dessert!

Op 24 september is er een vergadering gepland vanaf 19.30 uur bij Jolanda thuis! (Achterdijk 91)

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Dineke Bouman-Hazevoet

Dineke Bouman-Hazevoet

Lisa Woerlee

Lisa Woerlee

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein

Rian Jaspers

Rian Jaspers