Notule oudercommissie LinKids 16 april 2019

  • Aanwezig: Linda, Cécile, Ilse, Jolanda
  • Afwezig: Iris, Ellen

Notulen vorige vergadering:

De notulen worden goedgekeurd.

Nieuwe/ oude gastouders:

Joyce van der Spek wordt gastouder in Zevenbergen. De bedoeling is dat zij per 1 mei gaat beginnen. Binnenkort is er een intakegesprek met Jessica Schreuders om te kijken of zij gastouder wil worden. Sharon Bekking is toch geen gastouder aan huis geworden. Linda van de Zande is gestopt als gastouder. Per 1 juli gaat Helma Mulders stoppen als gastouder.

Website:

Vanaf 1 april is de vernieuwde website online gegaan. Het moet op sommige punten nog wat aangevuld worden. 27 maart is er een fotograaf (Mariette Kapitein) geweest om alle gastouders op de foto te zetten. Deze foto’s worden ook nog geplaatst op de website.

Speelochtend:

De datum is verplaatst naar zondag 26 mei van 10.00 - 12.00 uur. Linda neemt nog contact op met de speeltuin voor verdere afspraken.

Overige Linkids zaken:

  • 16 mei is er een informele thema avond voor de gastouders die dat willen, voor een gezellig samenzijn. Dit wordt gehouden in het lokaal van de EHBO.
  • Daniëlle Timmers belt vraagouders voor een tevredenheidsonderzoek.

Mededelingen/rondvraag:

Geen mededelingen

Sluiting:

Volgende vergadering staat gepland voor 26 juni 2019 om 19.00 uur bij Happy Dees, Zevenbergen

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Jopie van Wensen

Jopie van Wensen

Rian Jaspers

Rian Jaspers

Ramona Hemmes

Ramona Hemmes

Sandra den Ridder

Sandra den Ridder