Notule oudercommissie LinKids 16 januari 2019

  • Aanwezig: Linda, Cécile, Ilse, Ellen
  • Afwezig: Iris, Jolanda

Opening / verwelkomen nieuw OC-lid:

Welkom aan Ellen Oortman, nieuw OC-lid.

Notulen vorige vergadering:

Zijn goedgekeurd. Sommige punten komen weer terug in deze vergadering.

Nieuwe / oude gastouders:

Arien Vriend is per 1 januari gestopt als gastouder. Sanne van Beek gaat stoppen als gastouder aan huis bij het huidige gezin en mogelijk gaan er nieuwe koppelingen voor haar volgen. Er is een nieuwe gastouder “in wording”: Sharon Bekking. Zij moet eerst nog het EHBO diploma halen en hoopt per 1 april als gastouder aan huis te gaan werken. In totaal zijn er nu 31 gastouders verbonden aan LinKids.

Sinterklaas:

Op 24 november was het jaarlijkse Sinterklaasfeestje. Dit keer kwam hij in de ochtend, wat erg geslaagd was. LinKids had zelf voor een kleinigheidje gezorgd om aan de kinderen te geven. Er waren tussen de 20 en 25 kinderen. Om voor een volgende keer te voorkomen dat er geen cadeautje is voor een meegekomen broertje of zusje, is het wellicht handig om bij de aanmelding per mail door te laten geven met hoeveel kinderen ouders willen komen.

Bemiddelingsmedewerker:

Natasja is, in goed overleg, gestopt per 1 januari 2019 bij LinKids. Er is afscheid van haar genomen tijdens de nieuwjaarsborrel.

Kantoor:

Linda gaat per 1 februari kantoor houden aan huis.

Website:

De website wordt geüpdatet door Niels Gouman. O.a. de lay-out wordt veranderd. De profielen van de gastouders die dat willen, kunnen erop gezet worden. Eventueel alleen de profielen van de gastouders die beschikbaar zijn?

Meldcode kindermishandeling / thema avond:

Er is een thema avond geweest over de veranderde meldcode kindermishandeling. Dit is verzorgd door “Veilig Thuis”. Deze avond is goed bezocht. Er wordt nog een extra trainingsavond over dit onderwerp georganiseerd via “Veilig Thuis”.

Overige LinKids zaken:

Er is vrijdag 5 april een leuke dag over het jonge kind. Dit is in Nieuwegein. Het is niet gelukt om hier voldoende gastouders voor bij elkaar te krijgen. Speeltuinochtend wordt vastgelegd op zondag 30 juni. Sinterklaas wordt waarschijnlijk 23 november.

Mededelingen / rondvraag:

Geen mededelingen of vragen.

Afsluiting:

Volgende vergadering staat gepland voor dinsdag 16 april, om 20.00 uur bij Linda (Achterdijk 16)

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Esther Luijkx

Esther Luijkx

Tamara van Heck

Tamara van Heck

Wilma Schneijdenberg

Wilma Schneijdenberg

Lindy den Ridder

Lindy den Ridder