Notule oudercommissie LinKids 26 september 2018

  • Aanwezig: Linda, Iris, Ilse, Jolanda en Cécile

Opening / verwelkomen nieuw OC-lid

Welkom aan Jolanda, nieuw OC-lid.

Notulen vorige vergadering

Zijn goedgekeurd.

Nieuwe / oude gastouders: 

Bianca Blok is vraagouder en nu sinds kort een gastouder. Ze gaat in Dinteloord bij een gezin thuis werken. 


Glenda van Hooijdonk stopt als gastouder. Ze gaat weer werken bij haar oude werkgever per 1 november. Ook Saskia Bourekat stopt als gastouder. Zij heeft een baan aangeboden gekregen bij een andere werkgever, per 1 november.

Toos van Breen en Jitte Hoogenboom zijn ook gestopt als gastouder van LinKids. Susanne Mathijssen gaat per 1 oktober stoppen als gastouder i.v.m. haar gezondheid.

LinKids is op zoek naar nieuwe gastouders!

Bemiddelingsmedewerker:

Het contract van Natasja is teruggebracht naar een 0- uren contract en zij is nu 2 ochtenden i.p.v. 3 ochtenden aanwezig op kantoor.

Evaluatie speeltuin:

De speeltuinochtend was erg goed bezocht. De poffertjeskraam en de ballonnenclown waren een succes.


Evaluatie Braderie Fijnaart:

Helaas was het erg slecht weer en werd de braderie slecht bezocht vanwege de regenbuien. Volgend jaar weer een nieuwe kans.

Evaluatie inspectiebezoek:

16 juli is er een inspectiebezoek geweest. Alles is in orde bevonden. Het verslag staat in het register en is daar te vinden.

Meldcode kindermishandeling:

stap 4 en stap 5 van de meldcode gaan veranderen per 1 januari 2019. De rol van de gastouder wordt actiever en de gastouder moet zelf gaan handelen (met hulp) indien dit mogelijk is. “Veilig thuis” komt hier op 1 november een informatie avond over geven in het Anker.

Overige LinKids zaken:

  • Dienstcentrum kinderopvang: er loopt momenteel een E-learning traject van 1 jaar voor de gastouders. Dit lidmaatschap wordt per januari gestopt. Er is te weinig diepgang in de aangeboden stof. 

  • De website van LinKids wordt vernieuwd. 
  • Volgende week dinsdag is een gebruikersdag van Portabase in Hoorn. Linda en Natasja gaan hier samen naartoe.
  • Sinterklaas is geboekt voor zaterdagochtend 24 november van 10-11 uur. Inloop zal vanaf 9.30 uur zijn en de ochtend zal tot ongeveer 12 uur duren. Linda gaat kijken naar kleine attenties voor Sinterklaascadeautje. Lukt dit niet dan wordt aan ouders gevraagd om een cadeautje af te geven bij Natasja thuis.

Afsluiting:

Volgende vergadering staat gepland voor woensdag 16 januari van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Wilma Schneijdenberg

Wilma Schneijdenberg

Lisa Woerlee

Lisa Woerlee

Rian Jaspers

Rian Jaspers

Ramona Hemmes

Ramona Hemmes