Notule oudercommissie LinKids 20 juni 2018

  • Aanwezig: Linda, Natasja, Iris, Cécile, Ilse

Opening:

We vergaderen vandaag in “de Butler”, als laatste vergadering voor de zomervakantie.

Notulen vorige vergadering:

Worden goedgekeurd.

Nieuwe / oude gastouders:

Sharon van Hooijdonk is een nieuwe gastouder aan huis in Wernhout. Vanaf 7 juni is zij geregistreerd. Claudia van Tiggelen is vanaf 6 juni geregistreerd. Lindy en Sandra den Ridder zijn vandaag bezocht door de inspecteur en gaan vanaf 1 juli als gastouder werken. Ismay heeft haar afscheidsfeestje gehad en Joke Labée stopt met ingang van de zomervakantie omdat haar jongste kindje dan 4 jaar is.

personen register/AVG:

Iedereen is geregistreerd in het personenregister en gekoppeld aan LinKids. De wet privacy is 25 mei in werking gegaan. LinKids heeft dit aangepast in het beleid en dit staat op de website. Ook de gastouders zijn hiermee gedekt. Linda gaat het privacy beleid ook nog apart vermelden in de nieuwe contracten en in het inschrijfformulier.

Evaluatie thema avond 8 mei “Emoties bij kinderen”:

De gastspreker kwam wat onprofessioneel over en het was jammer dat er niet wat dieper op de stof werd ingegaan. Er waren ongeveer 20 tot 25 gast- en vraagouders aanwezig.

Evaluatie “Bietje Koekoek”:

De braderie was erg leuk en het kraampje werd goed bezocht. Er was best veel interesse voor het gastouderbureau; zowel van vraagouders als misschien toekomstige gastouders.

Speeltuin/braderie Fijnaart:

Er zijn 45 aanmeldingen voor de speeltuinochtend. De speeltuinochtend is van 9.30-12.30 uur. De oudercommissie gaat poffertjes bakken op de speeltuinochtend. Ook de clown is vastgelegd.

Overige “LinKids-zaken”:

LinKids betaalt normaal gesproken een gedeelte van de EHBO herhalingskosten voor de gastouders. Per 1 augustus zal LinKids dit niet meer betalen, maar nog wel de gelegenheid geven om EHBO te volgen via Marco Sep.

Linda gaat kijken wat er wettelijk bepaald is voor het krijgen van een rooster bij flexibel werken. In het reglement wordt straks aangepast dat ouders minimaal 3 à 4 weken aangeven wanneer zij opvang wensen voor hun kind.

Mededelingen:

16 juli a.s. vindt de jaarlijkse inspectie plaats. De website van LinKids wordt aangepast zodat deze weer beter te vinden is. De facebook-account is inmiddels afgezegd.

Volgende vergadering: wordt gepland op 26 september 19.30 uur, kantoor LinKids.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Tamara van Heck

Tamara van Heck

Lindy den Ridder

Lindy den Ridder

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein

Esther Luijkx

Esther Luijkx