Notule oudercommissie LinKids 28 maart 2018

  • Aanwezig: Linda, Iris, Cécile, Ilse

Opening:

Speciaal welkom voor Ilse Huurdeman, nieuw OC-lid

Notulen vorige vergadering:

Worden goedgekeurd.

Nieuwe / oude gastouders:

Ismay Braspenning stopt per 15 juni a.s. als gastouder. Zij gaat verhuizen naar st. Willibrord. Door omstandigheden zal Lotte Lievense op latere termijn wellicht weer beschikbaar zijn als gastouder.

In goed overleg is de samenwerking met Annemiek Schouw gestopt.

Claudia van Tiggelen is een nieuwe gastouder in Fijnaart en gaat van huis uit 5 dagen opvang bieden. Ze wacht nog op haar diploma. Daarna kan ze aangemeld worden als gastouder voor registratie. Sandra de Ridder wordt gastouder voor alleen voor-en naschoolse opvang vanuit huis. Ze zal kinderen ophalen van basisschool “de Toren”.

personen register:

Gastouders registeren zich hiervoor. In PortaBase kan bijgehouden worden welke gastouders dit al gedaan hebben.

Thema avond 8 mei “Emoties bij kinderen”:

Deze thema avond wordt door dienstcentrum Kinderopvang verzorgd. Linda heeft een zaaltje bij “het Anker” gehuurd.

Evaluatie 10-jarig bestaan:

Het was een gezellige avond. Helaas waren er veel ziekmeldingen. Alle gastouders hebben een tasje en een raamsticker gekregen.

Bietje koekoek/speeltuin/braderie Fijnaart:

LinKids is benaderd door de organisatie van Bietje koekoek om tijdens dit festijn grote reuzenbellen te maken. Dit zal op 16 en 17 juni zijn. Leuke kans om LinKids op deze manier te promoten.

Zondag 1 juli zal de speeltuinochtend georganiseerd worden. Omdat LinKids 10 jaar bestaat zal het wat feestelijker zijn dan normaal. Er is een ballonnenclown ingehuurd en we kunnen poffertjes bakken. De oudercommissie zal helpen met poffertjes bakken.

Op zaterdag 25 augustus is de Fendertse week. LinKids zal hierbij aanwezig zijn voor promotie van de gastouders die werkzaam zijn in Fijnaart.

Overige “LinKids-zaken”:

Vandaag is Meike van der Lely gestart met het jaarlijks bellen van vraagouders naar hun ervaringen met LinKids.

Mededelingen / rondvraag:

Geen mededelingen voor de rondvraag.

Volgende vergadering:

Woensdag 20 juni 2018 om 18.30 uur: met etentje. Locatie wordt nog doorgegeven.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Tamara van Heck

Tamara van Heck

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein

Wilma Schneijdenberg

Wilma Schneijdenberg

Rian Jaspers

Rian Jaspers