Notule oudercommissie LinKids 17 januari 2018

  • Aanwezig: Linda, Iris, Cécile, Janneke

Opening:

Dit is de laatste vergadering van Janneke bij de OC. Haar zoontje wordt binnenkort 4 jaar.

Notulen vorige vergadering:

Zijn goedgekeurd.

Nieuwe / oude gastouders:

Ir zijn een aantal verschuivingen. Anja Langerwerf gaat per 1 maart stoppen als gastouder. Mirjam Bakker verhuist naar Gorinchem en zij is gestopt per 1 januari. Debby Korevaar (Klundert) is gestopt per 1 januari als gastouder i.v.m. haar eigen gezin.

Nieuwe gastouders: Anja Damen (Wagenberg) per 1 maart a.s.

Angelique van Hengel (Lage Zwaluwe) is weer begonnen als gastouder bij LinKids. Lotte Lievens (Zevenbergen) heeft zich ook als gastouder aangesloten bij gastouder. Annemiek Schouw (Zevenbergen) is gastouder in opleiding en zal waarschijnlijk per april geregistreerd gastouder worden. Carin Kamminga wordt gastouder aan huis.

Evaluatie Sinterklaasmiddag:

De Sinterklaasmiddag was erg gezellig. Jometteke werd uitgenodigd om een poppenkastvoorstelling te geven. Een Sinterklaasmiddag wordt ook weer in 2018 georganiseerd. De invulling hiervan komt later aan de orde.

Dienstcentrum kinderopvang:

LinKids heeft een jaarabonnement afgesloten bij dienstcentrum kinderopvang. De gastouders hebben hierdoor de kans om (digitaal) bij te scholen op diverse gebieden. Als er een cursus is afgerond krijgen de gastouders hier een certificaat van. Per 3 maanden komt er een module bij. Voor het gastouderbureau is er de mogelijkheid om een thema-avond en teambuilding activiteit te organiseren.

informele thema avond d.d. 10-01-2018:

Van de 40 gastouders waren er ongeveer 19 gastouders aanwezig. Er zijn diverse zaken besproken. Het ging o.a. over het invoeren van eigen regels. Er is een verslag gemaakt over deze avond en dit wordt naar elke gastouder toegestuurd.

Personenregister:

Vanaf 1 maart komt er een personenregister: iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen, is verplicht om zich in te schrijven. Het was al eerder verplicht om den VOG te hebben; deze inschrijving komt daar dus bij. Het gaat om: Medewerkers, tijdelijke medewerkers (stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen), gastouders en hun volwassen huisgenoten, houders en bestuurders, kantoorpersoneel dat toegang heeft tot gegevens van de kinderen, personen die wonen of tijdens opvanguren structureel aanwezig zijn op een opvanglocatie (dit geldt niet als de opvang bij de vraagouders plaatsvindt).

Wat wordt verstaan onder structureel aanwezig?

Als richtlijn geldt: iemand is structureel aanwezig als diegene minstens één keer per drie maanden minimaal een half uur tijdens opvanguren aanwezig is op de opvanglocatie. Linda heeft alle vragen hierover van de vraagouders gebundeld en deze doorgestuurd naar de inspecteur. Hopelijk komt er op korte termijn antwoord.

Overige “LinKids zaken”:

LinKids bestaat 10 jaar: per 1 maart 2008 is Linda gestart. Zij wil dit vieren door gezellig informeel bij elkaar te komen voor een borrel ergens in Zevenbergen. Een officiële uitnodiging hiervoor volgt nog.

Mededelingen / rondvraag:

Er worden nieuwe ouders gezocht voor de Oudercommissie

Volgende vergadering:

28 maart 2018: 19.30 uur op kantoor bij LinKids.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein

Dineke Bouman-Hazevoet

Dineke Bouman-Hazevoet

Wilma Schneijdenberg

Wilma Schneijdenberg

Tamara van Heck

Tamara van Heck