Notule oudercommissie LinKids 20 september 2017

  • Aanwezig: Linda, Erwin, Iris, Cécile
  • Afwezig: Isabelle

Opening en welkom:

Welkom aan Iris, nieuw OC-lid. Deze avond nemen we afscheid van Erwin en Isabelle.

Notulen vorige vergadering:

Geen bijzonderheden en worden goedgekeurd.

Nieuwe / oude gastouders:

Tamara van Heck uit Klundert heeft zich aangesloten bij LinKids. Sya de Vries uit Breda is ook sinds kort gastouder bij LinKids. Zij wacht nog op een registratienummer. Het streven is dat zij per 1 oktober wordt ingeschreven.

Bianca de Blok uit Heijningen wil ook graag gastouder worden. Zij moet nog een EHBO diploma gaan halen.

Kaylee Kanters is gestopt als gastouder.

Evaluatie speelochtend d.d. 09-07-2017:

De ochtend is erg goed bezocht! Alles was weer goed verzorgd. Fijn om de vraagouders ook weer te zien. Deze activiteit wordt ook weer herhaald.

Evaluatie inspectiebezoek d.d. 13-07-2017:

Het was dit keer een uitgebreider bezoek. Alles is weer goed gekeurd. De risicoinventarisatie wordt digitaal gemaakt, riestart. Papieren versie wordt niet meer gebruikt.

Bespreekpunten n.a.v. informele thema avond d.d. 07-09-2017:

Deze avond werd druk bezocht door de gastouders. Goede en gezellige sfeer. Er zijn nog diverse punten besproken o.a. het volgende:

  • of gastouders hun eigen huisregels mogen opstellen. Dit gaat met name om de minimale afname van uren m.b.t. een vakantie die op het laatste moment wordt aangegeven. Er is nu binnen de ouderraad besproken dat het reglement van LinKids wordt aangepast op dit punt per 1 januari 2018. Minimaal 1,5 maand van tevoren wordt aan de gastouder doorgegeven wanneer er een vakantie van minimaal 3 weken wordt opgenomen. Indien vraagouder na deze termijn minimaal 3 weken op vakantie gaat, mag gastouder 50% van de contracturen in rekening brengen tijdens deze vakantieperiode. Eigen huisregels zijn verder niet gewenst en anders alleen in overleg met LinKids.
  • er komt een code voor als vervangende gastouder de vraag krijgt om een kind over te nemen van een andere gastouder. Dit wordt eerst via LinKids gecommuniceerd.

Dag van de gastouder:

LinKids verstuurt naar alle gastouders een kaartje voor de dag van de gastouder.

Sinterklaas:

Linda wil graag een ander concept voor het Sint-feest. Wellicht is een voorstelling mogelijk? Linda neemt contact op met Jometteke voor info.

Overige “LinKids zaken”:

  • Esther en Ismay zitten in de procedure om erkend te worden bij SBB, zodat ze stagiaires kunnen gaan begeleiden.
  • De toeslag gaat omhoog van €5,77 naar €5,91 per uur.

Mededelingen / rondvraag:

Geen mededelingen.

Sluiting:

Erwin krijgt een bedankje voor zijn bijdrage de afgelopen tijd binnen de ouderraad. Ook Isabelle krijgt een bedankje.

Volgende vergadering:

woensdag 17 januari 2018 op kantoor LinKids 19.30 uur - 21.00 uur

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Joyce van der Spek

Joyce van der Spek

Tamara van Heck

Tamara van Heck

Wilma Schneijdenberg

Wilma Schneijdenberg

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein