Notule oudercommissie LinKids 22 juni 2017

  • Aanwezig: Linda, Erwin, Janneke, Cécile

Notulen vorige vergadering:

Geen bijzonderheden. Zijn goedgekeurd.  

Nieuw OC lid:

Sjors Nelemans of Iris Nieuwenhuisen wordt het nieuwe OC-lid. Isabelle treedt af als OC-lid.  

Nieuwe / oude gastouders:

In de Moerdijkse Bode heeft een advertentie gestaan om nieuwe gastouders te werven. Er heeft zich één gastouder aangemeld hiervoor, Chantal Schoep uit Klundert. - Lindsey Platvoet stopt als gastouder bij LinKids. Zij neemt dinsdag 27 juni afscheid. - Sharina Ribbens stopt als gastouder aan huis per 1 juli. Zij heeft een baan gekregen bij een kinderopvang in Bergen op Zoom. - Kaylee Kanters start als gastouder aan huis per 1 juli. - Toos Breen is uitgeschreven als gastouder. Zij wil vanaf september weer actief gastouder worden. - Susanne Mathijssen gaat als gastouder aan huis werken. - Corry Mulders bouwt langzaam af met de hoeveelheid gastkinderen zodat ze op termijn met pensioen zal gaan. - Mirjam Bakker gaat waarschijnlijk in 2018 verhuizen buiten Zevenbergen en zal dan stoppen als gastouder bij LinKids.  

Organisatorische veranderingen:

Natasja is per 1 juni officieel in dienst gekomen bij LinKids voor 12 uur per week. Ook de kantoortijden zijn aangepast. Linda heeft nu ook een werktelefoon, maar de gastouders hebben nog wel het privénummer voor calamiteiten. De mail van de aangepaste werktijden zijn gemaild naar alle gastouders en vraagouders.

Het emailadres van LinKids wordt aangepast naar info@LinKids.nl  

Reglement:

Alle organisatorische veranderingen worden aangepast op de website.  

Overige “LinKids zaken”:

  • 13 juli krijgt LinKids een grondig inspectieonderzoek. Cécile zal hier ook nog een aantal formulieren voor invullen namens de oudercommissie.
  • Zondag 9 juli is de jaarlijkse speeltuinochtend van LinKids.
  • De opvangboekjes die nieuwe vraagouders krijgen bij aanmelding, wordt niet meer gegeven. Daarvoor in de plaats zijn er rompertjes gedrukt met het logo van LinKids om weg te geven als kraamcadeautje.  

    Mededelingen / rondvraag:

    Linda wordt bedankt door de oudercommissie voor het heerlijke etentje.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Lisa Woerlee

Lisa Woerlee

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein

Wilma Schneijdenberg

Wilma Schneijdenberg

Kiki Koesen

Kiki Koesen