Notule oudercommissie LinKids 20 april 2017

 • Aanwezig: Linda, Erwin, Isabelle, Cécile
 • Afwezig: Janneke

Notulen vorige vergadering

 • Het reglement is aangepast m.b.t. collectieve aansprakelijkheidsverzekering.
 • Linda heeft besloten om verder geen toelichting te geven in een nieuwsbrief over de   werkzaamheden die zij allemaal verricht. Indien mensen hier vragen hebben, licht ze dit liever toe in een persoonlijk gesprek.  

  Nieuw OC lid:

  Er heeft niemand gereageerd op de oproep voor nieuw OC lid. Linda gaat mensen hier directer voor benaderen i.p.v. een vrijblijvende mail te sturen.  

  Nieuwe / oude gastouders:

  Er zijn geen wisselingen geweest.  

  Evaluatie informele thema-avond / planning nieuwe thema-avond:

  De informele thema-avond was donderdag 12 januari. Tijdens deze avond is het o.a. gegaan over de jaaropgave en de vaccinatie. Gastouders vinden het niet nodig om de vraag te stellen of een kind gevaccineerd is of niet tijdens een intakegesprek. Isabelle geeft aan dat het wel goed is om transparant te zijn hierover en stelt voor om dit wel op het inschrijfformulier te zetten.   Er wordt geen jaarlijkse observatie afgenomen per kind. Er is afgesproken dat er pas geobserveerd gaat worden als een kind opvalt.   De tweede thema-avond was op 30 maart en ging over voeding. Er kwamen 2 professionals van het CJG hierover praten. Veel animo vanuit de gastouders.   Voor de zomervakantie zal er nog een informele avond georganiseerd worden om ervaringen uit te wisselen.  

  Evaluatie kerstattentie

  Er zijn leuke reacties geweest op de kerstattentie. Dit wordt er voor volgend jaar ingehouden.   ##Portabase Er is weer een cursusdag geweest voor Portabase. Sinds kort werkt LinKids nu met bulkmail zodat de mailtjes naar vraagouders persoonlijker worden. Ook wordt signrequest toegepast om contracten te ondertekenen. Deze contracten komen dan in portabase en zijn daar weer te vinden.  

  Overige “LinKids zaken”

 • Natasja heeft een mooie folder gemaakt voor LinKids.

 • LinKids krijgt ook een banner voor het bedrijfscentrum.

 • Geschillencommissie: sinds 2 jaar is LinKids hierbij aangesloten.

 • Ook voor 2016 is LinKids weer klachtenvrij bevonden.

 • De risicoinventarisatielijst wordt vanaf komende week ook digitaal ingevuld. Dit is ook gekoppeld aan Portabase.

 • Er zijn rompertjes bedrukt met het logo van LinKids. Deze worden als kraamcadeau gegeven bij bestaande klanten en nieuwe klanten.

 • De kinderopvangboekjes worden door de gastouder gegeven op de eerste dag van de opvang.

 • De speeltuinochtend is gepland op zondag 9 juli.

 • Er is een mail uitgegaan over de verhoogde tarieven voor opvang op zon-en feestdagen.  

  Mededelingen / rondvraag

  Nieuwe datum: 22 juni 2017 vergadering + etentje

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Jopie van Wensen

Jopie van Wensen

Kiki Koesen

Kiki Koesen

Esther Luijkx

Esther Luijkx

Lindy den Ridder

Lindy den Ridder