Notule oudercommissie LinKids 12 december 2016

  • Aanwezig: Erwin, Isabelle, Linda & Janneke
  • Afwezig: Cecile

Notulen vorige vergadering:

Notulen waren akkoord

Nieuw OC lid?

Een oneven aantal zou gunstig zijn en na het vertrek van Cecile zou 3 wat weinig zijn. 3 is wel echt de ondergrens we moeten streven naar 5. Linda zet een oproep in de nieuwsbrief aan ouders.

Nieuwe / oude gastouders

Jitte Hoogeboom komt uit Klundert gaat opvang aan huis bieden. Heeft al de eerste kindjes voor opvang. Debbie Korevaar komt uit Klundert opvang bij haar thuis.

Evaluatie informele thema avond

Was helaas geen animo voor in december. Nieuwe datum 12 januari

Evaluatie Sinterklaas

Het was dit jaar erg rustig. De sfeer kwam er hierdoor niet zo goed in. Voor volgend jaar het komen met 1 ouder maar weer los laten. Als het animo volgend jaar groot is dan in 2 groepen splitsen.

Aanpassen reglement

ivm eigen risico collectieve aansprakelijkheid gastouders

Gastouders zijn collectief verzekerd bij LinKids. Als er schade is bij gastouders dan kan dit worden verhaald op de verzekering. Hier is wel een eigen risico aan verbonden. Het eigenrisico bedrag is op kosten van de gastouder en wordt in het reglement opgenomen. 

Indien de gastouder aanspraak maakt op de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van LinKids zal het eigenrisico, indien dit van toepassing is, met als hoogte €250,- per schade in rekening worden gebracht bij de gastouder.

Beleidsplan jan 2017

Linda verwacht geen echte veranderingen. Ze mailt dit nog even door ter review.  

Kerstattentie gastouders

Een kleinigheidje in de vorm van een choco telegram.

Overige “LinKids-zaken”

  • Evaluatie vraagouder is Natasja nu mee bezig. Reacties zijn wisselend.
  • Volgende thema avond is in maart/ april
  • Kinder EHBO ook beschikbaar stellen aan vraagouders in de nieuwsbrief opnemen of een losse mail.
  • In de nieuwsbrief opnemen wat de activiteiten van LinKids zijn.

Mededelingen / rondvraag

De mail van de OR ontvangt veel (duitse) spam. Linda gaat er naar kijken.

Sluiting.

Nieuwe datum: 20 februari 2017 om 20.00u op kantoor

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Sandra den Ridder

Sandra den Ridder

Dineke Bouman-Hazevoet

Dineke Bouman-Hazevoet

Lisa Woerlee

Lisa Woerlee

Esther Luijkx

Esther Luijkx