Notule oudercommissie LinKids 26 september 2016

  • Aanwezig: Linda, Isabelle, Janneke, Erwin, Iris en Cécile (notulen)

Opening:

Welkom aan Iris Pierik. Fijn dat je je bij de oudercommissie aansluit!

Notulen:

Zijn goedgekeurd

Nieuwe / oude gastouders:

Sabrina Jansen is nu begonnen als gastouder in Fijnaart. Er zijn verder geen 
mutaties bij de gastouders.

Evaluatie inspectiebezoek:

Er is weer een inspectiebezoek geweest bij LinKids op 21 juli jl. Alles was 
verder prima. Er ontbrak alleen een verklaring omtrent gedrag van Natasja, 
maar dit is nu verder geregeld. Er was namelijk wel al een VOG op financieel 
gebied. Nu is er ook een aanvullend VOG aangevraagd voor de contacten met 
kinderen.

Tip: misschien wel goed om een hitteprotocol op te stellen voor de 
gastouders. Dit is inmiddels gebeurd. Dit protocol komt op de website te 
staan en de gastouders worden per mail geinformeerd.
Het rapport van het insprectierapport komt ook op de website te staan. Dit 
wordt tevens in de nieuwsbrief aan vraagouders gemeld.

Evaluatie thema-avond:

De thema-avond was 15 september. Hanneke Poot heeft deze avond geleid. Zij 
liet ervaren hoe de kleine kinderen onze wereld ervaren. Er zijn 18 
gastouders gekomen naar deze avond.

Sinterklaas:

Op zaterdag 19 november wordt weer de Sinterklaasmiddag georganiseerd. Linda 
houdt zich aan het oude concept. De brieven worden binnenkort weer 
verstuurd.

Overige “LinKids-zaken”:

15 september was de dag van de gastouder/leidster. Er was net een mooi 
tijdschrift uitgekomen, die naar elke gastouder is verstuurd.

Natasja gaat binnenkort ook zelfstandig op gesprek bij de gastouder. Als de 
RI ingevuld moet worden, doet Linda dat en de overige gesprekken doet 
Natasja.

Mededelingen / rondvraag:

Cécile: geeft aan dat ze, als Jurre 4 wordt, gaat stoppen bij de 
oudercommissie. Indien er nog geen vervanger gevonden is, kan er nog wel een 
beroep gedaan worden op haar.

Sluiting

Volgende vergadering: 12 december 2016  om 20.00 uur, bij Iris (Schoolstraat 
21, Langeweg)

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Ramona Hemmes

Ramona Hemmes

Wilma Schneijdenberg

Wilma Schneijdenberg

Kiki Koesen

Kiki Koesen

Lindy den Ridder

Lindy den Ridder