Notule oudercommissie LinKids 7 juli 2016

  • Aanwezig: Linda, Natasja, Desiré, Erwin, Janneke, Cécile
  • Afwezig: Isabelle

Opening en afscheid: 

Helaas neemt Desiré vanavond afscheid van de oudercommissie. Ze krijgt een attentie voor haar jarenlange input. Nu gaan we weer op zoek naar een nieuw lid voor de oudercommissie. Daarvoor heeft Linda al een oproep gedaan in de laatste nieuwsbrief.  

Notulen vorige vergadering: 

De notulen worden goedgekeurd.  

Nieuwe / oude gastouders: 

Er is een nieuwe gastouder: Sabine Jansen. Ze heeft onlangs haar EHBO gehaald en hoopt per 1 augustus te starten in Fijnaart. LinKids heeft nu 39 gastouders.

Evaluatie speelochtend:

Het was weer een geslaagde ochtend. Er waren ongeveer 30 kinderen en 35 volwassenen aanwezig. Het was erg gezellig en leuk om de vraagouders weer eens te spreken. Deze ochtend zal zeker herhaald worden volgend jaar.  

SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs):

Uiteindelijk blijkt niet LinKids ingeschreven te kunnen worden als erkend leerbedrijf, maar moeten de gastouders zich hier zelf voor inschrijven. Linda heeft hier uitgebreide uitleg over gekregen en is ook geholpen door een medewerker van SBB om dit voor elkaar te krijgen. LinKids gaat nu zelf ouders hiervoor aanmelden, maar de SBB gaat zelf langs deze ouders om te beoordelen of ze hiervoor in aanmerking kunnen komen. Er zijn nu 3 gastouders (Anja Langerwerf, Wilma Schneidenberg en Dineke Bouwman) erkend. Zij hebben hier een officiële erkenning voor gekregen en dit is met foto en tekst in de MZ, in Fendert Lokaal en (zonder foto) in BN de Stem geplaatst.

Er zijn nog meer gastouders die graag een erkend leerbedrijf willen worden in de toekomst.

Thema avond:

15 September is een thema avond gepland voor de gastouders. Het thema is: “ontwikkeling van het jonge kind” en wordt verzorgd door Hanneke Poot. Indien er weinig aanmeldingen zijn, kunnen er mogelijk nog vraagouders uitgenodigd worden.    Is het een idee om een groepje van gastouders te vragen om te brainstormen over ideeën, invulling van thema-avonden, volgen van een eventuele cursus/ denktank gastouders?  

Overige “LinKids-zaken”: 

  • Natasja is nu een half jaar in dienst bij LinKids. Dit bevalt erg goed van beide kanten. 
  • LinKids krijgt regelmatig reclame toegestuurd over een digitaal programma om de evaluatie’s van vraagouders te verwerken. De vraag is of dit gaat werken of dat een persoonlijke benadering (telefonisch) beter is. We houden het vooralsnog bij de persoonlijke manier. Na telefonisch contact schrijft Natasja een kort verslag over wat er telefonisch besproken is. Daarop moet de vraagouder akkoord geven per mail. Dit gebeurt echter niet altijd. Tip: zet in de mail (met ontvangstbevestiging) de volgende zin:“mochten wij binnen 5 dagen niets van u vernemen, dan gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de inhoud van het verslag”. 
  • Indien er een kinderziekte heerst bij een gastouder, wordt dit gemeld aan de gastouder. De 48-uurs regel blijft echter gehanteerd als vraagouders daardoor besluiten om hun kind niet te brengen. In het geval van een medische indicatie kan er afgeweken worden van de 48-uurs regel in overleg met gastouder.
  • In september gaan Linda en Natasja naar de gebruikersdag van Portabase. 
  • Linda heeft zich vandaag aangemeld voor de vrijwillige test van de Riestart, risicoinventarisatielijst op de ipad. Dit gaat ook via Portabase.  

    Mededelingen / rondvraag:

  • Cécile is benaderd door “Bureau Bartels” voor een korte enquête over de oudercommissie van LinKids.    Volgende vergadering is gepland op: maandag 26 september om 20.00 uur bij Janneke (Zevenbergsepoort 40, Klundert).

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Dineke Bouman-Hazevoet

Dineke Bouman-Hazevoet

Sandra den Ridder

Sandra den Ridder

Joyce van der Spek

Joyce van der Spek

Wilma Schneijdenberg

Wilma Schneijdenberg