Notule oudercommissie LinKids 11 april 2016

Opening:

Bedankt voor de gastvrijheid, Desirée.

Notulen vorige vergadering: 

De notulen worden goedgekeurd. 

Het emailadres: oc@LinKids.nl

Wachtwoord van dropbox is al eerder doorgemaild door Janneke. Er is nog geen mail binnengekomen op het mailadres van de oc. Het nieuwe oc-mailadres wordt in de nieuwe nieuwsbrief gezet.

Nieuwe / oude gastouders:

Tineke Hollemans: gaat als gastouder aan huis werken in Willemstad en in Oudenbosch.

Susanne Mathijssen: is per 4 april begonnen als gastouder. Ze werkte als gastouder voorheen bij Kober en nu dus via LinKids. Ze doet ook naschoolse opvang voor basisschool “De Toren”. Ze zit inmiddels al vol.

Deborah Vellekoop is gestopt als gastouder bij LinKids. 

Potentiële nieuwe gastouders: een aanpassing in het profiel zou kunnen zijn dat vraagouders een leuk stukje schrijven over de gastouder.

LinKids erkend leerbedrijf SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven):

Er komt iemand van SBB om Linda bij te praten over de regelgeving rondom SBB. Er is nog veel onduidelijk. 

Thema avond:

Er is nu nog geen thema avond gepland. Het thema “spel en ontwikkeling” staat nog steeds op de planning. Wellicht wordt de thema avond doorgeschoven naar het najaar. Desiré geeft aan dat Linda ook input en hulp kan vragen aan de oudercommissie.

De EHBO herhalingsavonden zijn weer begonnen. Hiervoor zijn 4 bijeenkomsten ingepland. 

Linda gaat in ieder geval nog een informele bijeenkomst inplannen voor de gastouders.

Overige “LinKids-zaken”: 

“Voorlopige overeenkomst tussen gastouder en vraagouder”: In de overeenkomst is opgenomen dat er een aanbetaling wordt gedaan door vraagouders bij een reservering van een gastouder.

De speelochtend staat gepland op zondagochtend 3 juli van 10.00-12.00 uur in de speeltuin in Zevenbergschen Hoek. 

Mededelingen / rondvraag:

Etentje bij “de Droom” in Langeweg op donderdag 7 juli, 19.00 uur. Tijdens het etentje gaan we vergaderen. 

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Lisa Woerlee

Lisa Woerlee

Ramona Hemmes

Ramona Hemmes

Esther Luijkx

Esther Luijkx

Tamara van Heck

Tamara van Heck