Notule oudercommissie LinKids 11 januari 2016

  • Aanwezig: Désirée, Isabelle, Janneke, Erwin, Natasja, Linda, Cécile
  • Afwezig:

Opening:

Linda heet Erwin van Waterschoot van harte welkom als nieuw OC lid.

Natasja Jaspers is als bemiddelingsmedewerker begonnen bij LinKids. Zij wordt ook van harte welkom geheten. Voorlopig zal zij op woensdagochtend op kantoor haar werkzaamheden uitvoeren. Natasja kan ook Linda vervangen bij afwezigheid en zij zal ook de vraagouders gaan bellen om te vragen naar hun ervaringen met LinKids en hun gastouder. Hierdoor zal Steffy Heeren geen werkzaamheden meer gaan verrichten voor LinKids. Linda heeft haar bedankt voor alle werkzaamheden en een cadeaubon gegeven.

Notulen vorige vergadering:

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

“Rolverdeling” OC-LinKids:

Janneke maakt een dropbox aan voor alle zaken van de OC.

  • Janneke: voorzitter
  • Cécile: secretaris

Linda gaat kijken naar een ander mailadres voor de oudercommissie.

Overname gastouders Kindcentrum De Roef/nieuwe-oude gastouders:

De overname van de gastouders van De Roef is erg netjes gegaan. Dit heeft Linda als erg prettig ervaren. Er zijn 10 nieuwe gastouders bijgekomen. Deze zijn ook genoemd in de nieuwsbrief. Er nemen 4 gastouders afscheid.

Evaluatie gebruikers dag PortaBase:

17 november zijn Linda en Natasja naar Eindhoven geweest voor een gebruikersdag van PortaBase. Er kwam veel informatie op hun af. Het was een productief dagje!

Administratie digitaliseren:

Linda gaat voortaan alle contracten 1 keer uitdraaien. Deze wordt met een begeleidende brief naar de ouders verstuurd met het verzoek om het contract ondertekend terug te sturen. Linda scant dan alles in en zet het in portabase.

Désirée geeft aan dat het prettiger is om bij contractuele veranderingen alleen de betreffende verandering op schrift ze zetten en te laten ondertekenen. Het steeds weer ondertekenen van nieuwe contracten wordt als niet prettig ervaren.

Evaluatie Sinterklaas:

Omdat het vorig jaar zo druk was, had Linda besloten om een leeftijdsgrens te hanteren. Hier kwamen echter wat negatieve reacties over, dus is daarna een nieuwe uitnodiging verstuurd zonder leeftijdsgrens. De aanmeldingen bleven toch achter ten opzichte van vorige jaren. Voor volgend jaar wordt het oude concept gebruikt. Dit bespreken we nog tijdens een vergadering voordat de uitnodiging naar ouders verstuurd gaat worden.

LinKids erkend leerbedrijf SBB (Samenwerkingsorganisatie

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven): Er is een BPV plan gemaakt door Natasja. Dit wordt doorgestuurd naar SBB en LinKids hoopt hiermee een erkend leerbedrijf te worden. Gastouders hebben dan de mogelijkheid om een stagiaire te begeleiden van de opleiding Zorg en Welzijn niveau 1 & 2.

Thema avond:

Linda wil graag een thema avond organiseren voor de gastouders in maart/april. Waarschijnlijk zal dit gaan over spel en ontwikkeling bij kinderen.

Overige “LinKids-zaken”:

LinKids is ook voor 2015 klachtenvrij verklaard door SKK (Stichting Klachten Kamer Kinderopvang. Deze stichting is gestopt en heet nu klachten en geschillenregeling kinderopvang en peuterspeelzalen.

Mededelingen / rondvraag:

Geen opmerkingen.

Sluiting.

De vergadering wordt gesloten om 21.20 uur. Linda bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

De volgende vergadering wordt gepland op 11 april, 20.00 uur. Locatie: Zuidhaven 911, ruimte “ausecours”.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Sandra den Ridder

Sandra den Ridder

Wilma Schneijdenberg

Wilma Schneijdenberg

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein

Lisa Woerlee

Lisa Woerlee