Notule oudercommissie LinKids 21 september 2015

  • Aanwezig: Linda, Desiré, Cécile, Janneke, Isabelle

Notulen vorige vergadering:

Geen opmerkingen. Notulen worden goedgekeurd.

Nieuwe / oude gastouders:

Er is een gesprek geweest met een mogelijke gastouder uit Heijningen. Zij wil bij vraagouders thuis opvang bieden. Tevens is er een gesprek geweest met Sharina Ribbens. De keuze is op Sharina gevallen. Ze heeft ondertussen kennis gemaakt met het gezin en zal per 1 november de huidige gastouder gaan vervangen in het gezin.

Evaluatie inspectiebezoek:

Maandag 13 juli stond een uitgebreid inspectiebezoek gepland. Het inspectierapport was zeer positief. Alles was in orde. De oudercommissie heeft het rapport inmiddels ook ontvangen. 


Evaluatie gastoudercongres:

Linda kreeg een uitnodiging voor het gastoudercongres onder ogen. Deze stond gepland op zaterdag 19 september in Harderwijk. Alles gastouders werden uitgenodigd om op kosten van LinKids dit congres bij te wonen. Er zijn 12 gastouders meegegaan. Het was een leuke dag, maar niet echt voor herhaling vatbaar. Erg commercieel opgesteld. Er konden 2 workshops gevolgd worden, maar niet alle workshops waren even interessant. Voor volgend jaar is het wellicht leuk om naar de gastouderbeurs te gaan. 


Groei GOB LinKids:

LinKids is benaderd door Ino Cornel om de gastouders van “de Roef” over te nemen. In eerste instantie werd er gesproken over samenwerking. Linda heeft aangegeven dat ze dat niet wilde. LinKids neemt nu alle gastouders over. Het gaat om 9 gastouders waarvan er al 3 ingeschreven waren bij LinKids en 6 nieuwe gastouders. Het gaat om waarschijnlijk 30 koppelingen. Volgende week dinsdag 29 september is er een informatieavond in Fijnaart waarbij “de Roef” uitleg geeft over deze overname. Linda zal zichzelf deze avond presenteren en kennis maken met de gastouders en vraagouders. OC geeft aan dat het misschien goed is om een presentielijst neer te leggen zodat duidelijk is welke ouders er geweest zijn.

Financiële zaken:

LinKids is van plan om haar prijs te verhogen van € 1,00 per uur naar € 1,05 voor nieuwe contracten per 1 november en voor lopende contracten vanaf 1 januari 2016. Voor de nieuwe gastouders/vraagouders die vanuit “de Roef” komen: € 5,60 per uur. € 4,55 per uur voor de gastouder en €1,05 voor LinKids. Zo blijft het tarief voor de vraagouders hetzelfde en krijgen de gastouders een verhoging,

Voor het maximale tarief per maand zal Linda nog een voorstel doen, voordat dit aangepast gaat worden in het reglement.

LinKids erkend leerbedrijf Calibris:

Linda heeft een mailtje gestuurd naar Kober om te vragen naar het BPV plan. Dit wordt helaas niet gegeven. Isabelle wil hier verder naar kijken voor Linda, eventueel met hulp van een gastouder.

Sinterklaas:

De sinterklaasmiddag zal zijn op 21 november. Linda moet nog horen of ze bij de scouting terecht kan. Sinterklaas is wel geboekt. Misschien een ander concept met wat meer interactie/activiteiten voor de kinderen. Kinderen worden niet bij Sinterklaas geroepen. Er wordt een maximaal aantal kinderen gehanteerd. Linda gaat na of er rekening gehouden kan worden met het Sinterklaasjournaal mbt tot de aankleding van de Pieten.

Overige “LinKids zaken”:

Het reglement gastouderbureau LinKids is nogmaals doorgenomen. Er zijn een aantal punten aangepast. Van uren in een contract mag afgeweken worden alleen niet van de minimale afname. Dit is juist de kracht van een gastouder, maar tevens ook een risico.

Mededelingen / rondvraag:

Geen

Sluiting:

Vergadering wordt om 21.40 uur afgesloten

Nieuwe datum: Maandag 11 januari 2016 om 20.00 uur, bij Linda thuis.


Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Marian Brosens

Marian Brosens

Wilma Schneijdenberg

Wilma Schneijdenberg

Rian Jaspers

Rian Jaspers

Lindy den Ridder

Lindy den Ridder