Notule oudercommissie LinKids 11 juli 2015

  • Aanwezig: Linda, Desiré, Cécile, Mariska, Janneke, Isabelle

Opening:

Linda bedankt Mariska voor haar inzet bij de oudercommissie. Mariska neemt afscheid omdat haar jongste zoon naar school gaat.  

Notulen vorige vergadering:

Geen opmerkingen. Notulen zijn goedgekeurd.  

Nieuwe / oude gastouders:

Melissa van Baten, Linda van der Zande, Kaylee Kanters en Yvette Welschen zijn nieuwe gastouders bij LinKids. Er zijn inmiddels 36 gastouders aangesloten bij LinKids en 3 ervan nog niet actief die de opvang verzorgen voor 157 kinderen van 108 gezinnen. Linda wil op dit moment niet verder groeien om toch enigszins kleinschalig te kunnen blijven.   Monique den Boer, gastouder uit Fijnaart van gastouderbureau “het eigenwijsje” heeft aangegeven dat ze na haar vakantie, vanaf 20 juli, niet meer als gastouder blijft werken.  

Evaluatie speelochtend:

Er zijn 30 kinderen gekomen van 20 gezinnen. Het was een erg gezellige ochtend. Het blijft een leuk concept en LinKids blijft het zeker organiseren 1 keer per jaar.  

Evaluatie thema avonden:

De eerste avond in maart was een erg leerzame en ook indrukwekkende avond. De avond is goed bezocht met 23 gastouders. Hierna is besloten om een vervolg thema avond in juni te plannen. Dit was een meer praktische avond, waarin ook gesprekstechnieken werden geoefend. Helaas was de opkomst erg mager. Erg jammer, aangezien er ook 2 gastsprekers waren uitgenodigd. Linda heeft wel alle gastouders nog even benaderd om aan te geven dat het jammer was dat er op het laatste moment nog veel afmeldingen kwamen. Er is een speciale app over de meldcode kindermishandeling met daarin de 5 stappen opgenomen om te volgen bij een vermoeden van mishandeling.  

LinKids erkend leerbedrijf Calibris

Er is gevraagd aan LinKids om een erkend leerbedrijf te worden van Calibris omdat er regelmatig stagiaires worden opgevangen bij gastouders thuis. Hier moet echter wel een BPV plan voor gemaakt worden (Beroeps Praktijk Vormings Plan). LinKids heeft op dit moment echter geen tijd om een BPV plan te maken. Linda gaat contact opnemen met Kober om te vragen naar een voorbeeldplan. Indien dit niet lukt, zal Isabelle haar verder helpen.

Overige LinKidszaken

Maandag komt de inspectie bij LinKids. Het is deze keer een langdurig onderzoek, waarin alles grondig wordt bekeken.   In de nieuwsbrief is een oproep geplaatst voor een nieuw lid van de oudercommissie. Hopelijk komt hier respons op.  

Mededelingen / rondvraag

Geen opmerkingen   Nieuwe datum: Maandag 21 september, 20.00 uur bij Linda thuis.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Kiki Koesen

Kiki Koesen

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein

Esther Luijkx

Esther Luijkx

Rian Jaspers

Rian Jaspers