Notule oudercommissie LinKids 6 maart 2015

  • Aanwezig: Linda, Desiré, Cécile, Mariska
  • Afwezig: Isabelle en Janneke

Notulen vorige vergadering:

Geen opmerkingen. Notulen zijn goedgekeurd.

Nieuwe / oude gastouders:

Amanda de Groot is een nieuwe gastouder die met het vraaggezin overgegaan is naar LinKids. Zij is Nanny bij dit gezin. 

Thema avond:

18 maart staat de thema avond gepland. Er is een uitvoerend medewerker van “veilig thuis” uitgenodigd om informatie te geven over kindermishandeling. Ook het protocol wordt besproken. De avond duurt 1 12 uur. Het programma van deze avond is inmiddels bekend en de avond wordt gratis verzorgd.

Beleidsplan/ Reglement:

Linda heeft het beleidsplan en het reglement weer nagekeken en aangepast. Het blijft gehandhaafd.


In het reglement is nieuw dat de gastouder een bonus krijgt als zij zelf een nieuwe klant aandraagt en de koppeling tot stand komt. In het beleidsplan worden de regels m.b.t. deze bonus vermeld. Ook het maximum gesubsidieerde bedrag is aangepast.

Overige LinKids-zaken:

De contracten van LinKids zijn inmiddels in Portabase gezet door Cécile. Verder zijn bijna alle gegevens nu bijgewerkt in het systeem van alle gastouders. 

De speeltuinochtend staat gepland voor zondag 7 of 14 juni

Mededelingen / rondvraag:

Geen

Nieuwe datum:

Vrijdag 10 juli, met etentje bij “Seven” om 19.00 uur. Dit is tevens het afscheid van Mariska. 

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Jopie van Wensen

Jopie van Wensen

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein

Esther Luijkx

Esther Luijkx

Joyce van der Spek

Joyce van der Spek