Notule oudercommissie LinKids 8 januari 2015

  • Aanwezig: Linda, Janneke, Desiré, Cécile, Mariska, Isabelle
  • Afwezig:

Opening:

De beste wensen voor 2015!  

Notulen vorige vergadering:

Notulen zijn goedgekeurd. Linda heeft per mail een kerstgroet gestuurd en verder geen goed doel uitgekozen om te steunen. Dit komt wellicht volgend jaar aan de orde  

Nieuwe / oude gastouders:

Er zijn geen gastouders weggegaan.

Er is wel een nieuwe gastouder bijgekomen: Trees Jadach. Verder is Linda vandaag bij Donja Nieuwenhuijzen geweest. Zij heeft zich aangemeld als gastouder in Helwijk. Donja heeft op 20 januari haar praktijkexamen EHBO en zou daarna, waarschijnlijk per 1 maart, kunnen starten.  

Evaluatie Sinterklaas:

Het was een geslaagde Sinterklaasmiddag. Er waren 41 kinderen. Er is van tevoren gevraagd of er 1 ouder mee kon komen ipv 2. Sinterklaas werd uit versterkt en hij was daardoor beter te verstaan.

Suggesties voor volgend jaar: een soort receptie. Geen stukjes meer laten vertellen over de kinderen. Wel bij de Sint komen voor een cadeautje/ handje geven. Eventueel nog wat activiteiten.  

Thema avond:

De bedoeling was dat we op 18 maart een thema avond zouden houden met als thema: meldcode kindermishandeling. Aangezien er nu veel onrust is door de overgang van bureau jeugdzorg naar de gemeente, etc.. zal het op korte termijn niet lukken om iemand uit te nodigen om deze avond te verzorgen. Wat wel eventueel kan, is iemand vragen om voorlichting te geven over hoe je kindermishandeling kan herkennen. Isabelle zal een telefoonnummer doormailen naar Linda, zodat hier actie op ondernomen kan worden. Linda zal ook navragen of “het Anker” weer beschikbaar is als locatie voor deze avond.  

Overige LinKids-zaken:

Inrichten systeem LinKids: Linda heeft haar systeem nog niet op orde. Ze komt niet toe aan allerlei administratieve handelingen. Hiervoor heeft Linda aan Cécile gevraagd of ze haar wil ondersteunen met deze werkzaamheden en om tijdens vakantie aanspreekpunt te zijn. Cécile moet hier echter toestemming voor vragen bij haar werkgever en wacht nog op antwoord.

Verder wordt er geopperd dat een invallijst voor gastouders handig zou zijn. Of dat gastouders aan elkaar gekoppeld worden om voor elkaar in te vallen. Goed om dit bij een informele thema avond te bespreken.   Linda geeft aan dat ze wel elke dag op kantoor probeert te zijn i.p.v. de 2,5 dag die vooraf was gepland. Dit omdat ze vaak weg is voor afspraken. Het kantoor is wel erg prettig om te werken en efficiënter.

Verder wordt het wel veel werk. Er wordt voorgesteld of een stagiaire misschien ondersteuning kan bieden. Misschien is het ook goed om te inventariseren welke activiteiten er gedaan moeten worden en waarin Linda ondersteuning kan krijgen.  

Mededelingen / rondvraag:

Geen mededelingen   Volgende vergadering donderdag 5 maart 2015 20.15 uur bij Linda thuis.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein

Esther Luijkx

Esther Luijkx

Rian Jaspers

Rian Jaspers

Joyce van der Spek

Joyce van der Spek