Notule oudercommissie LinKids 6 november 2014

  • Aanwezig: Linda, Janneke, Desiré, Cécile, Mariska
  • Afwezig: Isabelle

Opening:

Isabelle is afgemeld voor vanavond. Mariska komt later.  

Voorstellen van nieuwe OC leden:

Welkom aan Janneke. Fijn dat je de OC komt versterken.  

Notulen vorige vergadering:

Zijn goedgekeurd.  

Nieuwe / oude gastouders:

Toos Breen is een nieuwe gastouder uit Fijnaart. Ze vangt al jaren kinderen op. Ze is haar gastouderopleiding gaan doen en zal begin van het nieuwe jaar starten als gastouder in Fijnaart.   Lindsey Platvoet: nieuwe gastouder in Zevenbergen. Woont in de Dr. Ariënslaan. Ze hoeft geen opleiding te volgen, maar wel haar kinder EHBO diploma. Er staat binnenkort een gesprek met potiëntele vraagouders gepland.  

Thema avond gastouders:

Er was een informele thema avond voor de gastouders op 28 oktober j.l. We hebben het gehad over PortaBase en de problemen waar gastouders tegenaan lopen met dit systeem. We hebben het ook gehad over de Braderie en dat het fijn was dat er zoveel gastouders waren om te helpen. Verder waren er nog 7 stellingen waar over gedicussieerd werd. Tijdens de rondvraag heeft elke gastouder de mogelijkheid om iets in te brengen en om advies te krijgen van andere gastouders. Deze thema avonden worden erg gewaardeerd door de gastouders.  

Sinterklaas:

Er zijn al 24 kinderen aangemeld. Er wordt voor geluidsversterking gezorgd. In de week voor 22 november wordt er nog een mail verstuurd aan de vraagouders met o.a. het verzoek of ouders ook aandacht willen hebben voor Sinterklaas als hij wat vertelt. Dit om de rust te bevorderen tijdens deze middag.  

Overige LinKids-zaken:

LinKids heeft een nu eigen kantoor in huize “Steelandt”.

Linda komt hier nu elke dag, maar de bedoeling is dat dit 2,5 dag wordt onder schooltijd. Er is op dit moment nog veel werk te doen aan administratie. LinKids groeit nog steeds. Voorlopig wil Linda eerst nog alles alleen blijven doen. Wellicht in de toekomst iemand erbij?   Suggestie: Misschien een stagiaire administratie?   Kerstkaarten: Vorig jaar hebben we kerstkaarten gestuurd naar alle gast/vraagouders. Dat gaan we dit jaar niet meer doen. LinKids zoekt een goed doel uit om een bedrag aan te doneren. Dit zal in de eerste nieuwsbrief van 2015 vermeld worden.  

Mededelingen / rondvraag:

LinKids wil graag op woensdag 18 maart 2015 een thema avond organiseren voor gast- en vraagouders. Het is de bedoeling dat de “meldcode kindermishandeling” besproken wordt. Linda zal Isabelle benaderen of zij mensen kent die we hiervoor kunnen uitnodigen. Tijdens de volgende vergadering zullen we verder invulling geven aan deze avond.   Volgende vergadering: donderdag 8 januari, 20.00 uur bij Linda thuis.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Sandra den Ridder

Sandra den Ridder

Lisa Woerlee

Lisa Woerlee

Tamara van Heck

Tamara van Heck

Wilma Schneijdenberg

Wilma Schneijdenberg