Notule oudercommissie LinKids 18 september 2014

Opening:

Désirée is afgemeld voor vanavond. Mariska komt later.

Voorstellen nieuwe leden:

Isabelle Horde: fijn dat je er bij bent.

Janneke Martens kon er vanavond helaas niet bij zijn ivm vakantie.

Notulen vorige vergadering:

Zijn goedgekeurd.

Nieuwe / oude gastouders:

Geen nieuwe gastouders, maar wel wat veranderingen:

  • Thea Monster: is na de zomervakantie gestopt met de naschoolse opvang ivm ander werk. 1 Gezin blijft wel bij haar.
  • Liduina Meijer: is verhuisd naar Breda. Heeft 1 gezin aangehouden en blijft dus gastouder bij LinKids.

Inspectierapport GGD:

10 juli jl. is er inspectie geweest van de GGD. Het rapport staat online en is doorgestuurd naar de OC. Het was allemaal goed op een paar dingen na. Deze waren echter wel goed toen het definitieve rapport kwam.

Er moesten een tweetal VOG’s vernieuwd worden en 1 risico inventarisatielijst.

Thema avond gastouders:

Het was een kleine thema avond op 18 augustus. Er is gebrainstormd over de braderie. Er hadden 9 gastouders zich aangemeld om te helpen.

Evaluatie braderie:

Er zijn n.a.v. de braderie wat aanmeldingen binnengekomen en telefoontjes van geïnteresseerden. Er zijn veel folders, bellenblazen en kleurplaten uitgedeeld. De grote bellenblazen waren een succes en trokken veel belangstelling. Het was een geslaagde dag en erg leuk om te doen. LinKids is nog genoemd in de tekst in “BN de Stem”. Het is voor herhaling vatbaar!

Porta Base:

Er moeten nog een aantal gastouders ingevoerd worden. Gastouders zijn er erg blij mee. De betalingen verlopen goed.

Thema avond gast- en vraagouders:

Linda wil graag in het voorjaar van 2015 nog een avond organiseren over de meldcode kindermishandeling. Isabelle zal kijken of er een persoon is die deze avond kan verzorgen.

Overige LinKids-zaken:

De sinterklaasuitnodigingen moeten weer verstuurd worden eind september. linda wel de ruimte van de scouting huren. Er moet wel een geluidsinstallatie komen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wil Linda de middag met een uur uitbreiden en de groep in tweeën splitsen.

Tijdens de zomervakantie kon Linda niet goed loskomen van LinKids, omdat er een aantal vervelende handelingen verricht moesten worden. Voor een volgende vakantie zou een plaatsvervanger wel handig zijn. Omdat LinKids groter wordt, merkt Linda dat vanuit huis werken niet handig is. In huize Steelandt gaat Linda nu per 1 oktober een kantoortje huren waar ze op maandag en woensdag werkzaam zal zijn en dinsdag en donderdag om de week.

Mededelingen / rondvraag:

Geen mededelingen.

Sluiting:

Volgende vergadering op donderdagavond 6 november om 20.00 uur.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Jopie van Wensen

Jopie van Wensen

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein

Joyce van der Spek

Joyce van der Spek

Sandra den Ridder

Sandra den Ridder