Notule oudercommissie LinKids 26 juni 2014

  • Aanwezig: Linda, Mariska, Vivian, Desiré, Cécile

Opening:

Vivian neemt afscheid als lid van de oudercommissie. Linda bedankt haar voor de afgelopen jaren als oudercommissielid.

Notulen vorige vergadering:

Notulen zijn goedgekeurd.

Nieuwe / oude gastouders:

Saskia van Dréveldt is nieuwe gastouder bij LinKids sinds 17 juni jl, Rian Jaspers gaat tijdelijke opvang doen voor een kindje dat naar een MKD gaat. Gezin krijgt binnenkort een nanny aan huis, maar tot dat moment vangt Rian hen op. Deze nanny heet Lindy den Ridder en moet nog haar EHBO diploma halen.

Op 7 juli vindt een gesprek plaats met Ramona Hemmes die gastouder wordt.

Er zijn nu 27 gastouders ingeschreven waarvan 3 nog niet actief.

Evaluatie speelochtend:

De speelochtend is heel goed bezocht met 32 kinderen en 40 ouders. Heel veel leuke reactie’s.

Portabase:

De financiële administratie loopt goed. Scheelt veel werk. Alle gegevens van de gastouders moeten nog ingevoerd worden, maar daar heeft Linda nog geen tijd voor gehad. Daarom is aan Steffy gevraagd om dit te doen.


Braderie:

De braderie in Zevenbergen is nu over 2 dagen verdeeld. Je bent verplicht om het standje voor 2 dagen te huren. LinKids heeft een mailtje gestuurd naar de gastouders en daar zijn 6 reacties op teruggekomen. 


Linda gaat snel een mail sturen en een contactavond regelen. De oudercommissie helpt ook mee.

Overige LinKids-zaken:

Vraag vanuit een gastouder: moet er een toestemmingsformulier komen voor zwemmen in een diep bad in de tuin? Kind heeft wel zwemdiploma’s.. 


Afspraak wordt: Vraag-en gastouder noteren dit zelf op het toestemmingsformulier en dit wordt ondertekend door vraagouder.


Gastouder aan huis: een gastouder heeft in Boink een artikel gevonden waarin staat dat gastouders aan huis veel rechten zouden hebben ten aanzien van ziektedagen/ vakantiegeld, etc. Linda heeft uitgezocht dat dit alleen kan als de gastouder in dienst is van vraagouders, dus een werkrelatie heeft met deze ouders. Dit is niet het geval als een gastouder via LinKids aan huis komt oppassen.

Rondvraag:

Geen opmerkingen.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Wilma Schneijdenberg

Wilma Schneijdenberg

Esther Luijkx

Esther Luijkx

Marian Brosens

Marian Brosens

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein