Notule oudercommissie LinKids 13 mei 2014

  • Aanwezig: Mariska, Vivian, Desiree, Linda, Cecile

Notulen vorige vergadering:

Geen opmerkingen

Nieuwe / oude gastouders:

  • Anouska is vanaf heden geen gastouder meer van LinKids.
  • 
Saskia van Dréveldt is een mogelijk nieuwe gastouder.
  • 
Lisanne Kloet is bezocht door Linda en er is een informatief gesprek geweest.

Evaluatie thema avond:

18 maart is er een thema avond geweest over observeren van de kinderen tot 7 jaar. Vanaf 7 jaar worden er “welbevindingslijsten” ingevuld. Gastouders vroegen, terecht, om de richtlijnen die er zijn. Linda stuurt een link door naar de gastouders waarop ze kunnen aflezen wat de richtlijnen zijn.


M.b.t. het schrijven van de uren/ het daadwerkelijk berekenen van de contracturen: niet alle ouders waren het eens met de nieuwe regel; maar het is belangrijk om toch eenduidigheid te hebben. Om hierin tegemoet te komen zijn er een aantal flexibele contracten opgesteld met een gemiddeld aantal uur per maand en zijn sommige contracten met een half uurtje erbij aangepast.


Kraampje braderie: LinKids gaat staan op de braderie in Zevenbergen. Samen met de gastouders wordt er een leuk programma bedacht en uitgevoerd.


22 april is er ook nog een thema avond geweest over het automatiseren van de administratie in PortaBase. Met het bedrijf Atane Software is LinKids in zee gegaan. Alle gegevens van vraag-en gastouders zijn ingevoerd. Lay-out en teksten moeten nog wat aangepast worden. 
Met 5 gastouders en 22 vraagouders is alvast een begin gemaakt om alles uit te proberen. 


Speelochtend:

Op 22 juni wordt de jaarlijkse speelochtend gehouden in de speeltuin van Zevenbergschen Hoek. Linda verstuurt binnenkort de uitnodiging.


Overige LinKids-zaken:

Linda geeft aan dat de antwoorden die uit de telefonische enquête komen weinig informatie geeft. De oudercommissie geeft aan dat er wellicht meer doorgevraagd kan worden. Linda neemt dit op met Steffy.


Rondvraag:

26 juni hebben we een etentje om 19.00 uur met de oudercommissie bij Happy Dees.

Volgende vergadering: donderdag 18 september, 20.00 uur bij Linda thuis.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Lisa Woerlee

Lisa Woerlee

Rian Jaspers

Rian Jaspers

Kiki Koesen

Kiki Koesen

Esther Luijkx

Esther Luijkx