Notule oudercommissie LinKids 11 februari 2014

  • Aanwezig: Linda, Vivian, Cecile
  • Afwezig: Desiree, Mariska

Notulen vorige vergadering:

Geen opmerkingen

Nieuwe / oude gastouders:

Er komt een nieuwe gastouder, Ramona Hermes. 17 februari volgt het eerste gesprek met Linda. Er is een gastouder weg: Catrien Oomens uit Bruinisse.


Evaluatie thema avond:

14 november is deze informele thema avond geweest. Meldcode kindermishandeling is besproken. Er zijn 2 handleidingen uitgereikt en het is op de site geplaatst. Er is tevens gesproken over een observatielijst. Een aantal gastouders hebben Linda van wat spullen voorzien. Het stuk “onverwachts inspectiebezoek” is behandeld. Linda heeft elke gastouder een aandachtspunten lijst hiervoor meegegeven. 
Na de pauze zijn diverse ervaringen uitgewisseld. Dit wordt door alle gastouders erg leuk gevonden.


De volgende thema avond is 18 maart. De nieuwe observatielijst komt dan aan bod.
Tevens wordt het handhaven van de contracturen besproken, om eenduidigheid te krijgen onder de gastouders.

Evaluatie Sinterklaas:

Er waren 31 ouders en 27 kinderen. Voor 22 november 2014 is Sinterklaas weer vastgelegd. Als er weer zo’n grote groep komt, moet er een geluidsinstallatie komen, zodat Sinterklaas beter te verstaan is. Verder moet er dan een draaiboek komen en zullen er geen aparte verhaaltjes verteld worden per kind. Meer een soort “receptie” waarbij alle kinderen de gelegenheid krijgen om de Sint een handje te geven.

Evaluatie Kerstkaarten:

Voor 2014: alle gastouders krijgen een kaartje en alle vraagouders een mailtje.

SKK:

LinKids is klachtenvrij bevonden in 2013.

Financiele administratie:

Linda gaat in maart/april 2 bedrijven uitnodigen die uit gaan leggen hoe de administratie gedigitaliseerd kan worden. Dit zijn bedrijven die helemaal gericht zijn op gastouderbureaus / kinderopvang. Het kost op de huidige manier veel tijd.


Braderie Klundert 2014:

LinKids is van plan om samen met “Ukkielol” een kraam te huren voor deze braderie. Op de thema avond zal gevraagd worden aan de gastouders wie belangstelling heeft om haar eigen opvanglocatie te promoten.


Overige LinKids zaken:

Het reglement is aangepast. Het toestemmingsformulier is nieuw gekomen. De evaluatielijst voor vraagouders is vernieuwd. 
LinKids moet weer aan de gegevensuitwisseling beginnen


Mededelingen / Rondvraag:

Er hangt een bord van LinKids in “de Borgh”. Leuke reclame!

Nieuwe datum:

Dinsdag 13 mei 2014, 20.00-21.30 bij Linda thuis

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Marian Brosens

Marian Brosens

Jopie van Wensen

Jopie van Wensen

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein

Rian Jaspers

Rian Jaspers