Notule oudercommissie LinKids 7 november 2013

Notulen vorige vergadering:

Punt 4: betreffende gastouder is inmiddels goedgekeurd.

Evaluatie thema-avond 26-8 en 2-10

26-8: Deze avond ging over zelfstandig ondernemen. Er is een presentatie geweest over voornamelijk belastingtechnische zaken.

2-10: Deze avond werd verzorgd door Désirée van Ukkielol en ging over babygebaren. Er waren 20 aanwezigen, dus de opkomst was goed. Het was een erg leuke en informatieve avond.

Evaluatie inspectiebezoek gastouders

Vanwege onverwachte inspectiebezoeken stelt Linda een lijstje op voor elke gastouder met daarop punten die klaar moeten liggen voor de GGD. Dit wordt ook behandeld op de informele avond voor gastouders op 14 november.

Nieuwe / oude gastouders

Een gastouder uit Sommelsdijk stopt en de gastouder uit Bruinisse is onzeker. Veronique uit Zevenbergschen Hoek is afgemeld. Er zijn nu 24 gastouders aangesloten bij LinKids. Voor LinKids zijn 25 gastouders op dit moment het maximale aantal.

SEPA (Single Euro Payments Area)

Dit is deze maand voor het eerst toegepast en het was een drama. Als het goed is, wordt er vanaf volgende maand weer automatisch geïncasseerd.

Het machtigingsformulier is door SEPA veranderd voor alle nieuwe klanten.

Het reglement zal aangepast worden. Er kan niet meer door de klant zelf betaald worden. Wat betreft de afwijkende tarieven (o.a. toeslag feestdagen) zal het reglement ook aangepast gaan worden. De tarieven in de CAO van de kinderopvang zal gevolgd worden.

LinKids blijft dezelfde bemiddelingskosten hanteren in 2014.

Meldcode kindermishandeling

Sinds juni 2013 is nu de meldcode kindermishandeling van toepassing. Iedereen heeft een meldplicht en de leidraad hiervoor is nu deze meldcode. Deze meldcode, inclusief handleiding, wordt op de site gezet. Tevens wordt dit uitgereikt op de thema avond voor de gastouders op 14 november 2013.

Overige “LinKids-zaken”

  • Vanaf begin oktober is Steffi Heeren werkzaam bij LinKids. Zij voert gesprekken met vraagouders en belt ook nieuwe vraagouders om te vragen hoe het gaat.
  • Linda is bezig met het maken van een draaiboek voor “LinKids”, aangezien zij de enige is de LinKids draaiende houdt. Dit draaiboek is nodig om alles draaiende te kunnen houden, mocht Linda hier ooit zelf niet toe in staat zijn. Het streven is, om dit draaiboek op 1/1/2014 af te hebben.
  • Linda gaat bekijken of de proeftijd duidelijk omschreven is in het reglement.
  • Linda brengt de kerstkaarten naar Cécile, zodat de OC deze kaarten kan schrijven voor alle gast- en vraagouders.
  • Sinterklaas: De uitnodigingen zijn verstuurd naar de vraagouders. Er zijn tot nu toe 11 aanmeldingen binnen gekomen.
  • Braderie Klundert: dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Mededelingen / rondvraag:

Geen Mededelingen / vragen.

Volgende vergadering: 13 februari 2014 om 20.00 uur bij Linda thuis.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Rian Jaspers

Rian Jaspers

Esther Luijkx

Esther Luijkx

Kiki Koesen

Kiki Koesen

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein