Notule oudercommissie LinKids 22 augustus 2013

 • Aanwezig: Linda, Desiré, Mariska, Vivian en Cécile (notulen)

Opening:

Linda heet ons van harte welkom bij de vergadering. Vanwege het 5 jarig bestaan van LinKids is de OC uitgenodigd voor een etentje bij de Griek, alwaar we deze avond vergaderen.

Notulen vorige vergadering:

 • Aanvulling punt 5: d.m.v. continue screenings
 • Aanvulling punt 6: er is geen promotiemateriaal van LinKids op de Braderie in Klundert neergelegd, omdat de gastouder hier voor Smartkids stond.
 • Aanvulling punt 7: Linda vraagt of er een locatie is geregeld voor de thema avond. Vivian geeft aan dat dit nog niet gelukt is. Dit onderwerp komt terug op deze agenda.

Evaluatie speelochtend:

Er was veel belangstelling voor deze speelochtend. Het was erg geslaagd en het blijft een leuk concept. Wederom voor herhaling vatbaar. Ook het gekozen moment, zo voor de zomervakantie, kwam goed uit. LinKids is donateur geworden van de speeltuin en daarom zal er een bordje van LinKids bij de speeltuin worden opgehangen.

Inspectie GGD

De inspectie is bij LinKids geweest. Alles is in orde bevonden. Er was één opmerking: er waren nog oude EHBO diploma’s van de gastouders aanwezig bij LinKids en geen nieuwe. Linda heeft alle nieuwe diploma’s opgevraagd bij de gastouders en deze alsnog kunnen overleggen aan de GGD. Tevens zal Linda de nieuwe diploma’s eerst even kopiëren voor eigen administratie alvorens de diploma’s aan de gastouders te overhandigen.

Over de oudergesprekken: door de GGD wordt in de gaten gehouden of deze gesprekken daadwerkelijk één keer per jaar worden gehouden. Desiré ondersteunt Linda met het voeren van deze gesprekken. Het is veel werk, maar er wordt aan gewerkt.

Er zijn ook een aantal gastouders onverwachts bezocht door de GGD. Bij één gastouder werd niet alles goed bevonden. Deze gastouder had op het moment van inspectie teveel kinderen, omdat ze door een ander gastouderbureau gevraagd was voor noodopvang van 2 kinderen. Tevens was de buitenruimte afgekeurd. Dit is inmiddels aangepakt en ziet er goed uit. De inspectie blijft gehandhaafd en voor 29 september moet alles in orde zijn. LinKids heeft een goed gesprek gevoerd met deze gastouder.

Nieuwe gastouders:

 • Inge Molengraaf zal het zwangerschapsverlof vervangen van Amanda Grisèlle als nanny. Na het verlof zal Ingeborg als gastouder blijven bij LinKids.
 • Veronique heeft zich als gastouder aangemeld in Zevenbergschen Hoek, maar moet eerst haar EHBO diploma nog halen.
 • Joke Labée werkt nu op een KDV en wil daarnaast ook gastouder worden in Zevenbergen.
 • Kiki Koesen heeft eigen gastouderopvang en werkt nu voor 4kids. Omdat het tarief voor de BSO kinderen via LinKids goedkoper is voor ouders, wil ze de BSO kinderen bij LinKids in laten schrijven.

Er zijn nu in totaal 27 gastouders. Hier houdt Linda het voorlopig bij.

Thema avond

Op 29 augustus a.s. is er voor alle gastouders een informatieavond over “zelfstandig ondernemerschap & belastingen”. Deze avond wordt gehouden in de ruimte van de EHBO cursus (huize Steeland). Tot nu toe hebben er 10 gastouders zich aangemeld.

Op 2 oktober is de thema avond die georganiseerd wordt voor zowel gastouders als vraagouders. Linda heeft de zolderverdieping kunnen huren van huize Steeland. Dit is een erg mooie ruimte en LinKids mag zelf koffie/thee verzorgen.

Het thema van deze avond zal zijn: baby gebarentaal en Desiré zal aan deze avond invulling geven. De indeling van de avond ziet er als volgt uit:

 • 19.30 uur: inloop
 • 20.00 uur: start eerste deel
 • 20.45 uur: pauze
 • 21.00 uur: start tweede deel, inclusief vragenronde
 • 21.45 uur: einde

Alle gast- en vraagouders worden voor 1 september aangeschreven door Linda. In eerste instantie is het alleen bedoeld voor de eigen gast- en vraagouders. Linda zal de uitnodiging ook op de website en op de facebook pagina plaatsen.

Overige “LinKids-zaken”

 • Braderie Klundert 2014: LinKids zou graag een kraampje willen huren voor deze braderie, eventueel samen met Desiré. Er moet bij gastouder gepolst worden wie hier aan mee wil werken. De bedoeling is dat er leuke activiteiten voor kinderen worden gedaan bij deze kraam.
 • Collectieve verzekering gastouder: Linda gaat uitzoeken of zij een verzekering kan vinden die beter dekt en minder eigen risico vraagt dan de huidige verzekering (“zeker van je zaak”) die ze nu heeft.
 • De VOG’s van de gastouders en eventuele inwonende volwassenen, moeten opnieuw aangevraagd worden. De VOG’s van voor oktober 2011 moeten voor oktober 2013 zijn aangevraagd. LinKids vergoedt de helft van deze kosten.

Mededelingen / rondvraag

 • Linda zou toch zelf graag weer de voorbereidingen willen treffen voor de speelochtend in de speeltuin. Dit omdat ze er dan zelf beter zicht op houdt wie er wel/niet komt. Afgelopen keer heeft de OC de voorbereidingen getroffen.
 • 19 september is de dag van de leidster/ gastouder. Linda zal alle gastouders namens LinKids een kaart sturen om te bedanken voor hun inzet. Er wordt tevens een mail gestuurd naar alle vraagouders met de vraag of de kinderen een leuk knutselwerkje/tekening willen maken voor hun gastouder.

Volgende vergadering: 7 november 2013, om 20.00 uur bij Linda thuis (Julianaplantsoen)

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Lindy den Ridder

Lindy den Ridder

Marian Brosens

Marian Brosens

Dineke Bouman-Hazevoet

Dineke Bouman-Hazevoet

Sandra den Ridder

Sandra den Ridder