Notule oudercommissie LinKids 16 april 2013

  • Aanwezig: Vivian, Mariska, Desiré, Linda
  • Afwezig: Cecile

Opening: Cecile is bevallen van zoontje Jurre. Linda mailt Cecile of ze het leuk vindt als de OC langs komt.

Notulen: Zijn in orde, geen opmerkingen.

Desiré wordt welkom geheten. Het bevalt Linda goed dat Desiré de vragenlijsten afneemt. Kort nog wat reacties doorgenomen.

Stukje in de krant was erg leuk. Uitgebreid interview afgenomen en de familie op de foto. Op 28 maart een borrel in Legends gehad voor de gastouders. De naambordjes waren niet op tijd klaar om ze toen ook te kunnen geven. Het activiteitenboekje is wel uitgedeeld. Daarnaast is Linda zelf nog erg verrast door de gastouders met bloemen en werkjes van de kinderen. De datum voor het etentje van de oc is vastgesteld op 13 juni.

Het g.o.b. en vraagouders kunnen nu gelijk ingelicht worden als een gastouder over de schreef gaat. Nog niet alle formulieren zijn geretourneerd.

In zevenbergen start in september een nieuwe gastouder. Zij heeft dan 1 kindje. In Klundert start Anouschka ook in september. Zij zal ook op de braderie staan in Klundert en gekeken wordt naar de mogelijkheid of LinKids daar folders of visitekaartjes kan neerleggen. In Oudemolen heeft Kayleigh zich aangemeld als gastouder aan huis. Ze is echter erg verlegen, kan zich moeilijk “verkopen”” en zal waarschijnlijk meer sturing nodig hebben.

Thema-avond. Cecile heeft een aantal keren geïnformeerd bij centrum Jeugd en Gezin, maar tot nu toe nog geen enkele reactie gekregen. Desiré gaat babygebaren leren en gaat vervolgens ook de docentenopleiding hiervoor volgen. Dit kan gebruikt worden als invulling voor de thema-avond. Desiré komt hier na de cursus op terug. Linda wil meer adverteren om meer animo te creëren voor de thema-avond op 2 oktober. Vivian informeert naar verschillende locaties en eventuele bijkomende kosten.

Storneren. Linda heeft wat moeite om gelijk kosten te berekenen. Daarom zullen sommige ouders eerst een herinneringsbrief krijgen voordat er kosten worden doorberekend. Bij gastouders Saskia zijn er wat problemen met de termijnbetaling, die Linda nu eigenlijk zelf oplost. Daar moet Linda consequenter in zijn.

Twee gastouders werken met Uk&PUK. Dit zal tijdens de thema-avond aangekaart worden. Desiree bekijkt wat voor themapakketten er nog meer zijn. De advertentie in CJG is beter opgemerkt dan vorig jaar. Linda heeft hier diverse reacties op gekregen.

Datum nieuwe vergadering: 22 augustus 2013. Start is om 20:00uur.

!! Er moet een draaiboek gemaakt worden over het reilen en zeilen van LinKids, mocht Linda om wat voor reden dan ook niet bereikbaar/beschikbaar zijn.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Sandra den Ridder

Sandra den Ridder

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein

Tamara van Heck

Tamara van Heck

Esther Luijkx

Esther Luijkx