Notule oudercommissie LinKids 14 februari 2013

  • Aanwezig: Linda, Vivian, Mariska en Cécile (notulen)

Notulen vorige vergadering

Geen op- of aanmerkingen

sKK

LinKids is weer klachtenvrij verklaard in 2012

Gegevensuitwisseling belastingdienst

Linda is druk bezig met het invoeren van alle gegevens voor de Belastingdienst. Is erg veel werk vanwege veel nieuwe klanten. Voor 1 maart moet dit afgerond zijn.

Gastouderroute

Via de gastouderroute kunnen toekomstige gastouders gedurende 8 weken een gratis opleiding Helpende Welzijn niveau 2 volgen. Indien de gastouder zakt, zullen er wel kosten berekend worden voor o.a. her-examen.

LinKids zal toekomstige gastouders, die nog niet in het bezit zijn van een geldig diploma, doorverwijzen naar de gastouderroute.

Een toekomstige gastouder uit Klundert volgt nu momenteel deze opleiding.

Vijfjarig bestaan

Linda wil graag aan alle gastouders een bordje van plexiglas aanbieden, met daarop het logo van LinKids. Dit kan bijvoorbeeld buiten bij de voordeur opgehangen worden. Verder wordt er nog een leuk boekje gegeven met hierin tips/activiteiten die je kunt doen met de kinderen rondom de seizoenen.

Mariska of Linda zal uitzoeken waar deze bordjes gemaakt kunnen worden en wat de kosten ervan zijn. Vivian gaat na of er nog een stukje over LinKids en het 5 jarig bestaan geplaatst kan worden in de MZ.

Thema avond

In het najaar willen we een thema-avond organiseren voor alles gast- en vraagouders. De datum zal zijn op 2 oktober. Cécile zal navraag doen bij het CJG of zij eventueel invulling kunnen geven aan deze avond, welke thema’s zij kunnen aanbieden en wat de kosten ervan zijn. Dit onderwerp komt terug op de volgende vergadering.

Overige “LinKids-zaken”

  • Er komt een advertentie van LinKids in de “Centrum voor Jeugd en Gezin krant”, die in maart zal verschijnen en als huis- aan huisblad wordt verspreid in de gemeente Moerdijk.
  • Het evaluatiegesprek met vraagouders wordt 1 keer per jaar telefonisch gedaan. Linda maakt een verslag hiervan en stuurt deze, inclusief een retourenvelop, per post op naar de betreffende vraagouder. De vraagouder dient dit verslag te ondertekenen en terug te sturen naar Linda.

Mededelingen

  • De speeltuinochtend zal op zondag 2 juni worden gehouden. Deze ochtend wordt voortaan door de OC geregeld. Vivian zal de speeltuin hiervoor benaderen en de datum reserveren. Verder verzorgt zij de brief die naar ouders wordt verstuurd en zal ze het aantal aanmeldingen/afmeldingen bijhouden. Linda stuurt de emailadressen door van alle gast- en vraagouders. Vivian zoekt uit wat het wachtwoord is van het emailadres van de OC.
  • De Sinterklaasmiddag zal zaterdag 23 november worden gehouden. Vivian zal dit vastleggen met de Sint en met de Mathijs Heldtgroep voor de locatie.
  • Tijdens de volgende vergadering zal er een datum worden geprikt voor een etentje met alle OC-leden.

Volgende vergadering: dinsdag 16 april 19.30 uur, bij Linda thuis.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Jopie van Wensen

Jopie van Wensen

Marian Brosens

Marian Brosens

Lindy den Ridder

Lindy den Ridder

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein