Notule oudercommissie LinKids 20 december 2012

 • Aanwezig: Mariska, Vivian, Linda en Cécile (notulen)

Notulen vorige vergadering

Voormalige gastouders van “De Roef” hadden na hun overstap naar LinKids gecontroleerd moeten worden op een nieuwe VOG. Dit komt aan de orde als Linda de risico inventarisatielijst bij de gastouders gaat invullen.

Mededelingen

 • Er wordt niet actief gezocht naar nieuwe leden voor de oudercommissie. We hebben op dit moment voldoende leden.
 • Rapport van de GGD was goed.
 • Er was 5 november een voorlichtingsavond van de Belastingdienst. Vanaf 7 januari tot uiterlijk 1 maart moeten de nieuwe gegevens aangeleverd worden.
 • Er is een informele thema-avond geweest op 13 november. Er waren 9 gastouders aanwezig. Linda had diverse stellingen gemaakt. Elke gastouder mocht een stelling beantwoorden. Er ontstonden leuke, zinvolle discussies over opvoedkundige onderwerpen. Tevens werden er plastic sleetjes uitgedeeld voor alle gastouders door Anja Langerwerf. Tijdens de volgende vergadering wordt bekeken of we een thema avond voor vraagouders gaan organiseren.
 • De Sinterklaasmiddag was erg leuk, maar werd echter niet druk bezocht. Het werd gehouden in het clubhuis van scoutinggroep “Matthijs Heldt”. Er waren wat organisatorische problemen (de Sint was te laat), maar al met al een geslaagde middag en zeker voor herhaling vatbaar. De invulling aan de middag zoals het nu is, is prima.
 • Prijsbeleid is veranderd en als volgt toegevoegd aan het reglement:

Vergoeding aan de gastouder en GOB LinKids

GOB LinKids bemiddelt voor € 1,- per uur per kind. Het maximale tarief dat LinKids in rekening brengt is gelimiteerd tot € 150,- per gezin per maand. Dit maximale maandtarief is als volgt opgebouwd: U betaalt per maand maximaal € 75,- voor het jongste kind, € 50,- voor het één na jongste kind en € 25,- voor het daaropvolgende kind. Een gastouder is vrij in het bepalen van haar prijs. De vergoeding aan de gastouder varieert tussen € 4,50 en € 5,- per uur per kind. Indien de gastouder bij u aan huis komt is dit tarief hoger.

Het maximum gesubsidieerde bedrag voor gastouderopvang is in 2013 € 5,17 per kind per uur. De werkelijke hoogte van de opvangsubsidie is inkomensafhankelijk.

Overige LinKids zaken:

 • Gastouder Dineke wil graag een kiddybus. Ze huurt de kiddybus via LinKids. De borg is daardoor veel goedkoper.
 • Er komt een jaar lang een advertentie van LinKids in de woonplanner van “Van Hoogdalem”. Linda was hierdoor zelf benaderd.
 • De minimale afname van uren kan individueel in een contract met gast- en vraagouder aangepast worden. Verder blijft het reglement gewoon gehandhaafd.
 • Er zijn 2 nieuwe gastouders die opvang aan huis bieden. Eén in Zevenbergen en één in Fijnaart. Het tarief van Nanny is € 12,50 per uur, het minimum is € 10,- per uur.
 • Op dit moment zijn er 50 gezinnen met 59 kinderen en 20 gastouders.
 • LinKids bestaat in maart 5 jaar. Alle gastouders krijgen een attentie.
 • Punt voor de volgende vergadering: leuke activiteiten/ acties bedenken voor het 5 jarig bestaan.
 • Het versturen van kerstkaarten wordt een voornemen voor 2013.

Volgende vergadering: dinsdag 19 februari, 19.30 uur: bij Linda thuis.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Dineke Bouman-Hazevoet

Dineke Bouman-Hazevoet

Lisa Woerlee

Lisa Woerlee

Joyce van der Spek

Joyce van der Spek

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein