Notule oudercommissie LinKids 13 september 2012

  • Aanwezig: Linda, Vivian, Mariska, Cécile (notulen)
  • Afwezig: Annemieke

Notulen vorige vergadering

N.a.v. punt 5: Er is een brief verstuurd naar alle gastouders over de eigen bijdrage voor het volgen van de EHBO cursus. Er zijn hier verder geen reactie’s op gekomen.

Toekomstige gastouders die nog niet de vereiste diploma’s hebben, dienen eerst zelf eerst de cursus te gaan volgen. Linda wijst ze op een cursus via de gastoudercentrale. De EHBO cursus kan wel via LinKids gevolgd worden (bij Marco). De kosten zijn dan voor eigen rekening, het EHBO-boekje wordt door LinKids vergoed.

N.a.v. punt 6: Het kinderopvangboekje “Ollie & Tigger” is besteld en wordt als kraamcadeautje gegeven aan nieuwe klanten.

N.a.v. punt 7: Het protocol ziekte en medicijngebruik is op de site gezet.

Mededelingen:

Miet is per direct gestopt als lid van de oudercommissie, omdat zij niet langer gebruikt maakt van een gastouder. Haar zoontje is naar het KDV gegaan.

Er wordt nu naar een nieuw OC-lid gezocht door Linda.

Inspectiebezoek:

Het inspectiebezoek is goed verlopen. Een opmerking: voor alle nieuwe gastouders moet een VOG (Verklaring omtrent gedrag) aangevraagd worden van maximaal 2 maanden oud. De VOG’s betreft alleen de gastouders. Die van de inwonenden zijn wel recent.

Het schriftelijk bewijs van de evaluatie gastouder/vraagouder moet als volgt vastgelegd worden: Indien er een mondeling contact is geweest met de vraagouder dient hier een verslag van gemaakt te worden en dit moet ondertekend worden door de vraagouder.

LinKids gaat dit in de toekomst als volgt regelen: Alle ouders worden gebeld. Indien er geen bijzonderheden zijn, wordt er een standaard brief ondertekend door de vraagouder en teruggestuurd naar LinKids. Alleen bij bijzonderheden wordt een verslag toegevoegd.

Er zijn 4 gastouders onaangekondigd bezocht door de GGD-inspectie. De inspecteur heeft 2 gastouders bezocht in Zevenbergen en 2 ouders in Zeeland. Alles is goed gekeurd. Er was één opmerking: de risico inventarisatielijsten moeten ook ondertekend worden door de gastouders.

Prijsbeleid LinKids:

Dit beleid wordt niet herzien. Er wordt wel bekeken door Linda of er mogelijk een maximale prijs komt per maand voor de opvang van één kind (die bestaat nu namelijk wel voor 2 of meer kinderen). Dit punt komt op de volgende vergadering terug.

Overige LinKidszaken:

LinKids heeft bewust geen advertentie laten plaatsen in de Bode. Er is echter wel een artikel verschenen in de MZ, met veel leuke reactie’s erop.

Er zijn 2 nieuwe gastouders. Eén in Klundert die zelf via de gastoudercentrale de opleiding heeft gevolgd en via Marco de EHBO cursus. Er is ook een nieuwe gastouder in Zevenbergen.

De Sinterklaasmiddag wordt gehouden op zaterdagmiddag 24 november 2012. Linda gaat nog op zoek naar een geschikte locatie.

De speeloochtend in de speeltuin van Zevenbergschen hoek was vanwege het slecht weer verplaatst naar 16 september. Ook alle gastouders en hun kinderen zijn hiervoor uitgenodigd.

Rondvraag:

Wat is het beleid van LinKids rondom kindermishandeling/misbruik?

Er worden VOG’s aangevraagd van alle gastouders en inwonenden vanaf 18 jaar. Dit is verplicht. Verder wordt het protocol kindermishandeling besproken.

Volgende vergadering wordt gepland op: dinsdag 11 december om 19.30 uur bij Linda thuis.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Marian Brosens

Marian Brosens

Esther Luijkx

Esther Luijkx

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein

Kiki Koesen

Kiki Koesen