Notule oudercommissie LinKids 12 juni 2012

  • Afwezig: Miet Hoek

Notulen vorige vergadering

Annemiek Jongeneel is gevraagd om mee deel te nemen aan de OC. Zij ziet dit wel zitten, maar liever pas later in het jaar. Verder zijn de notulen goedgekeurd.

Benoeming voorzitter OC

Er moet een nieuwe voorzitter benoemd worden. Na stemming wordt dit Vivian Kroet. Notuliste wordt Cecile Nelemans.

Evaluatie thema-avond

De thema-avond van 25 april heeft leuke reacties opgeleverd. Het deelnemende aantal mensen viel tegen (7 van de 17), maar het was geslaagd te noemen. Tijdens de avond werd er nog een vraag gesteld over het protocol omtrent ziek zijn. Ontstoken ogen is nu namelijk geen criteria meer voor het ‘’weigeren’’ van een kind. Gastouders mogen echter in overleg gaan. Aannemelijk is dat een kind dat hieraan behandeld wordt eerder zal worden toegelaten dan wanneer dit niet het geval is. Het protocol geldt vooral als richtlijn. De aanwezige gastouders zouden het prettig vinden als dit halfjaarlijks zou terugkomen. Je kunt zo ook ervaringen uitwisselen. De eerstvolgende avond zal waarschijnlijk in november plaatsvinden.

Overige LinKids zaken

De kosten van de herhaling van de EHBO worden nu volledig door LinKids voor haar rekening genomen. Hier gaat echter verandering in komen. Linda heeft de twee gastouders die ook nog bij andere bureaus ingeschreven staan al een brief gestuurd met daarin de mededeling dat de kosten gedeeld zullen gaan worden. Linda zal naar aanleiding van de vergadering ook de andere gastouders een mail sturen waarin hen hetzelfde verteld zal worden. LinKids dient namelijk alleen de mogelijkheid te bieden, maar hoeft niet de kosten op zich te nemen. Nu er een toename van gastouders is, wordt dit een te grote onkostenpost om door LinKids alleen te blijven dragen.

Naar aanleiding van bovenstaande komen we op een persoon die gastouder wil worden en Linda hiervoor benaderd heeft. Linda zal zich verdiepen in de mogelijkheden van de opleidingen, maar de kosten zijn voor de persoon zelf. Wellicht kan LinKids wel van betekenis zijn met betrekking tot stageplaatsen e.d.

  • Er is een brief van het ministerie van Justitie (?) gekomen dat gastouders die op meerdere locaties oppassen, dit apart moeten aangeven. Nu hoefden zij alleen maar hun eigen adres door te geven. Linda geeft dit door aan de betreffende persoon.
  • Linda heeft geadverteerd in de Bode door een ‘’zoekertje’’ te plaatsen. Dit heeft wat reacties opgeleverd, waaronder twee uit Fijnaart. In het vervolg zal er ongeveer een keer per maand een zoekertje worden geplaatst.
  • op 27 augustus komt de GGD weer langs. Dit zorgt voor veel papierwerk. Vorige keer was alleen de sociale kaart niet in orde, dat is hij nu wel, dus Linda verwacht eigenlijk geen problemen.
  • Linda vraagt zich af of ze de prijs van LinKids moet verhogen. Hier is een heel gesprek door ontstaan waarop besloten is dit tijdens de volgende vergadering als agendapunt op te nemen. De brief voor de kostenvergoeding van de EHBO probeert Linda eind juni of half juli naar de OC-leden te sturen.
  • Zondag 26 augustus is er van 10:00 tot 12:00 weer een speelochtend in Zevenbergschenhoek.
  • Er is een nieuw boekje uit voor de kinderopvang; Ollie & Tiger. Linda zal dit ‘’heen- en weerschriftje’’ als kraamcadeautje geven aan de pasgeboren kindjes.

Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag, wel een opmerking over de site. Het stukje omtrent de kosten zullen worden aangepast/verduidelijkt. Het protocol “ziekte en verzuim” moet nog op de site gezet worden. Daarnaast zal ook de medicijnverklaring op de site worden gezet.

Datum volgende vergadering: donderdag 13 september.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Ramona Hemmes

Ramona Hemmes

Joyce van der Spek

Joyce van der Spek

Sandra den Ridder

Sandra den Ridder

Marian Brosens

Marian Brosens