Notule oudercommissie LinKids 27 maart 2012

  • Aanwezig: Linda, Miet, Mariska, Cécile
  • Afwezig: Vivian (m.k.)

Opening:

Vergadering wordt geopend. Vivian is afwezig aangezien zij een paar weken geleden bevallen is van een zoontje, Jacco.

Verwelkomen nieuwe OC-leden:

Miet en Mariska worden verwelkomd als nieuwe leden van de oudercommissie.

Annemieke Groenewegen wordt door Linda gevraagd als 5e lid.

Notulen vorige vergadering:

Er zijn geen opmerkingen over de vorige notulen. Notulen worden goedgekeurd.

Ontwikkelingen LinKids:

LinKids heeft nu 16 gastouders waarvan 2 in Zevenbergschen Hoek en 1 in Fijnaart. Kortom: er zijn veel gastouders en klanten bijgekomen.

Krant centrum voor jeugd en gezin Moerdijk

In de krant van centrum voor jeugd en gezin Moerdijk staat een advertentie van LinKids. Linda vraagt zich af of deze advertentie goed is overgekomen en gezien is door anderen. In principe plaatst Linda geen advertenties voor LinKids. Echter, in dit krantje, zou het een groot gemis zijn geweest om niet te adverteren i.v.m. concurrentie van andere opvanginstanties zoals “de Roef”. Dit is uiteindelijk doorslaggevend geweest.

Suggestie: Linda vraagt aan nieuwe vraagouders/ of vermeld op het inschrijfformulier hoe zij bij LinKids terecht zijn gekomen.

Gegevensuitwisseling Kinderopvang met belastingdienst

Het is heel veel werk geweest om alle gegevens van alle ouders in te voeren in het programma van de Belastingdienst. Voor 1 maart moest dit geregeld zijn en dat is gelukt.

Evaluatie EHBK

In maart is de herhalingsdag van de EHBK weer geweest. Dit keer werd het in 2 groepen gehouden vanwege het grote aantal gastouders. Deze keer is kinderEHBO en reanimatie aan bod gekomen. De volgende herhalingsdag zal eind september/oktober plaatsvinden. Gastouders zijn verplicht om herhalingsdagen te volgen om de geldigheid van het EHBO diploma te behouden.

Protocol ziekte, ongevallen en medicijngebruik

Informatie hierover is opgevraagd bij de GGD. Het protocol is doorgenomen door de OC-leden. Miet heeft nog wat aanvullingen/verbeterpunten aangegeven. Verder gaat Linda het protocol nog goed nakijken. Ook de medicijnverklaring wordt aangepast i.v.m. aansprakelijkheid gastouders / GOB. Protocol wordt “ziekte en medicijnen” genoemd.

Thema avond gastouders

Er wordt een informele thema/kennismakingsavond gehouden op 25 april a.s. in het zaaltje waar ook de EHBO cursus wordt gegeven (huize Steelandt).

De bedoeling is, dat o.a. het protocol ziekte/medicijngebruik wordt besproken. Het protocol wordt doorgemaild en uitgeprint voor de gastouders. De vraagouders worden in het eerste gesprek over het bestaan van dit protocol geïnformeerd en op de website zal het protocol te vinden zijn.

Er komt nog geen thema avond voor vraagouders. Tijdens de speelochtend in de speeltuin wordt geïnventariseerd welk thema aan zal spreken bij de ouders,

Mededelingen

  • In het jaarverslag van 2011 is LinKids klachtenvrij bevonden.
  • Is het een idee om kerstkaarten te versturen namens de ouderraad?
  • Zondag 26 augustus is de speeltuinochtend in Zevenbergschen Hoek gepland, van 10 tot 12 uur.
  • Dinsdag 12 juni is de volgende OC vergadering, 20.00 uur bij Linda thuis.
Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Wilma Schneijdenberg

Wilma Schneijdenberg

Lisa Woerlee

Lisa Woerlee

Sandra den Ridder

Sandra den Ridder

Rian Jaspers

Rian Jaspers