Notule oudercommissie LinKids 13 september 2011

  • Aanwezig: Linda, Nico, Cécile (notulen)
  • Afwezig: Vivian (ziek)

Notulen vorige vergadering:

  • Er wordt geen klacht meer ingediend bij “Forkids” over de EHBO-cursus. Het is te lang geleden om nog te reageren.
  • De wanbetalers hebben uiteindelijk wel betaald. Contract is ontbonden.
  • Tevredenheidsonderzoek: is nog niet opnieuw opgestart. Dit wordt nog een keer geprobeerd. Actie: Nico.

Speelochtend:

Was erg leuk! Een hoge opkomst, dus dag en tijdstip waren blijkbaar goed gekozen. De speeltuin in Zevenbergschen Hoek is ook een prima locatie. Volgend jaar weer!

Basistraining ter voorkoming van kindermishandeling:

Deze training is helaas niet doorgegaan i.v.m. familieomstandigheden van de trainer. De training wordt nu verplaatst naar zaterdag 12 of 19 november. Tevens gaat Linda navragen of de training ook op 2 avonden gegeven kan worden i.p.v. een hele zaterdag.

Belastingdienst:

Linda was uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst vanwege alle veranderingen die eraan gaan komen. Volgens de wet awir (algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) zijn GOB verplicht al vanaf 2006 om jaaropgaven aan te leveren. LinKids is verplicht om dit vanaf februari 2012 aan te leveren. Hiervoor zijn alle gegevens van beide ouders en kinderen nodig.

Opvolging Oudercommissie leden:

Nico stopt per 1 januari 2012 als voorzitter van de oudercommissie i.v.m. verhuizing naar Dinteloord. Linda zoekt onder de vraagouders een nieuwe kandidaat.

Sinterklaasmiddag:

Op zaterdag 26 november van 15.00 uur tot 16.00 uur zal de Sinterklaasmiddag gehouden worden bij Linda thuis. Linda verstuurt de uitnodigingen. Cadeautjes maximaal €7,50. Pietenmutsen worden verstuurd zodat de kinderen deze kunnen versieren (en voorzien van naam). Aan ouders wordt gevraagd om een klein stukje tekst over hun kind aan te leveren.

Informele thema-avond:

Deze avond wordt verschoven naar maart/april 2012.

Overige LinKids-zaken:

  • Elsbeth stopt als gastouder. Ze wil wel graag de EHBO bijscholingscursussen blijven volgen via LinKids.
  • Nieuwe gastouder: Arien Vriend. Ze was eerder gastouder bij kindercentra “De Roef”.
  • Gastouder Helma is vervroegd met zwangerschapsverlof gegaan i.v.m. zorg voor haar echtgenoot.
  • LinKids heeft voor elke gastouder het nieuwste boek “Eerste hulp aan kinderen” aangeschaft.

Volgende LinKids OC vergadering:

8 december 2011 (20:00 uur)

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Tamara van Heck

Tamara van Heck

Kiki Koesen

Kiki Koesen

Lindy den Ridder

Lindy den Ridder

Marian Brosens

Marian Brosens