Notule oudercommissie LinKids 10 mei 2011

De vergadering wordt om 20.15 uur geopend.

Notulen vorige vergadering:

  • Dineke mocht EHBO herhalen met een gastouder van “De Roef”. Door miscommunicatie is dit helaas niet doorgegaan. Waarschijnlijk heeft het geen nadelige gevolgen voor haar EHBO examen/diploma.
  • Er is nog geen klacht ingediend bij “forkids” door Linda. Ze heeft er nog geen tijd voor gehad.
  • Overige LinKidszaken: er is een 11e gastouder (in ieder geval per januari 2012).
  • Scholing Kindermishandeling en huiselijk geweld voor gastouders is op 10 september 2011, in het lokaal van Marco (EHBO) in het van Steelandthuis.
  • De wanbetaler heeft de maand februari uiteindelijk wel betaald. De maand maart nog niet. Hier is een herinneringsbrief voor verstuurd. De factuur van april moet nog verstuurd worden. Als er niks betaald wordt, schakelt LinKids een incassobureau in.

Reglement:

Het huishoudelijk reglement van de oudercommissie is afgekeurd door de GGD. Alleen bijlage 4 van het beleidsplan “Reglement oudercommissie van GOB LinKids” is wel goedgekeurd en wordt nu dus gebruikt.

Tevredenheidsonderzoek:

er zijn 2 reacties teruggekomen. Dit is teleurstellend. Er wordt een herinneringsmail verstuurd. Dit punt komt de volgende vergadering weer aan bod.

Dit jaar wordt er geen thema avond georganiseerd. De inspecteur van de GGD heeft hier geen problemen mee.

Bezoek GGD:

Alles was in orde. Er zijn een paar punten genoemd:

  • Verslaglegging: evaluatie van het bezoek aan de gastouder moet op schrift staan. Dit mag ook per mail.
  • Risico-inventarisatie: Moet elk jaar op tijd gedaan worden (dus in dezelfde maand als het jaar ervoor).
  • Sociale kaart van protocol kindermishandeling moet voor iedere gastouder ingevuld worden. Linda heeft aangegeven dit overbodig te vinden, aangezien alle belangrijke telefoonnummers al vermeld worden en elke gastouder deze heeft. Linda heeft alles nu gelijk ingevuld en naar de gastouders verstuurd.

Speeltuin Zevenbergschen Hoek wordt op zondag 3 juli afgehuurd van 10.00 uur tot 13.00 uur. Indien deze speeltuin niet mogelijk is, wordt er uitgeweken naar “Het Vrouwenhof” in Roosendaal.

Er zijn geen mededelingen / punten voor de rondvraag.

Nieuwe datum: dinsdag 13 september, bij Linda thuis.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein

Rian Jaspers

Rian Jaspers

Lindy den Ridder

Lindy den Ridder

Kiki Koesen

Kiki Koesen