Notule oudercommissie LinKids 16 september 2010

  • Aanwezig: Linda, Nico en Cécile (notulen)

Tijdens de vorige vergadering zijn geen notulen gemaakt, omdat we toen alleen de thema-avond hebben doorgesproken.

Evaluatie thema-avond:

De reacties van de bezoekers waren wisselend (zie bijlage). De opkomst was wederom matig en teleurstellend. We misten wat diepgang en hadden meer verwacht van de speelo-theek medewerkers.

Suggesties:

  • Misschien kan een EHBO-herhalingsavond als thema-avond dienen?
  • Navragen aan GGD wat je verplicht bent aan nascholing/ thema-avond te organiseren.
  • Volgend jaar een informele ouderavond bij Linda thuis?
  • Wellicht een ander tijdstip (nu viel het net samen met de avond4daagse).

Inspectie bezoek GGD 24 juni j.l.

Er is inspectiebezoek geweest. Alles was in orde. Er is een mooi rapport opgesteld. Er waren geen punten die niet in orde zijn. Vanuit de site wordt een link aangemaakt naar het inspectierapport.

Uitje LinKids 17 juli j.l.

Dit uitje was ook niet druk bezocht. De speeltuin in Zevenbergschen Hoek was wel erg leuk en het was een gezellige middag. Het voorstel voor een volgende keer: deze speeltuin wederom afhuren, maar dan voor een ochtend. Bijvoorbeeld een zondagochtend van 10.00-13.00 uur, en eventueel een introducé meenemen.


Overige LinKids zaken

  • Gastouder inspectie: dit wordt, door omstandigheden, gedaan in oktober/november.
  • 13 oktober: EHBO kinderen herhalingsdag
  • Alle diploma’s zijn uitgereikt. Inmiddels is iedere gastouder opgenomen in het Landelijk Register. Iedereen is bezocht door de GGD.
  • Er is een nieuwe gastouder aangemeld bij LinKids.
  • Sinterklaasfeest: 27 november, van 15.00 uur tot 16.00 uur, bij Linda thuis.

Tevredenheidsonderzoek?

Is het noodzakelijk om dit onderzoek op te starten? Linda kent namelijk alle mensen persoonlijk en vraagt altijd of ze tevreden zijn.

Voorstel: er wordt een telefonisch onderzoek gedaan door Nico en Cécile. Nico maakt een opzet voor vragen die gesteld kunnen worden. Linda zorgt voor een overzicht van gast- en vraagouders. Er wordt naar gestreefd om dit in het najaar af te ronden.

Mededelingen / rondvraag:

Huishoudelijk reglement + reglement oudercommissie: dit moet aangepast worden. Punt: “samenstelling oudercommissie”, minimaal 3 personen vervangen door minimaal 2 personen. Daarnaast ook de namen en handtekeningen toevoegen. Linda zal hier zorg voor dragen.

Nieuw beleidsplan

Datum volgende vergadering: 16 december, 20.00 uur bij Linda thuis.

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Dineke Bouman-Hazevoet

Dineke Bouman-Hazevoet

Joyce van der Spek

Joyce van der Spek

Lisa Woerlee

Lisa Woerlee

Lotte Lievens-Kapitein

Lotte Lievens-Kapitein