Notule oudercommissie LinKids 14 september 2009

  • Aanwezig: Linda van der Lely, Anita Nijhof, Jacco van de Kreeke, Patricia Braat

Notulen:

Jacco van de Kreeke, 08 november 2009

Notulen vorige vergadering plus actiepunten

Notulen van de vergadering van 29 april 2009 worden doorgesproken en goedgekeurd.

Evaluatie thema avond “voeding en gedrag”

De georganiseerde thema avond over voeding en gedrag was erg leuk, interessant en zinvol. Het was spijtig dat er maar 16 mensen aanwezig waren. Misschien volgende keer een thema avond voor een breder publiek organiseren.

Inspectie bezoek GGD 21 juli jl.

Op 21 juli heeft LinKids een bezoek gehad van de GGD. De GGD heeft een inspectierapport gemaakt over de diverse punten die gastouderbureau LinKids aangaan. Alle punten werden als goed beoordeeld, behalve het punt voor de verklaring omtrent het gedrag voor huisgenoten van de gastouder vanaf 18 jaar (Inspectie-item 2 paragraaf 2.1 punt 3). Linda gaat er zorg voor dragen dat dit wel in orde komt.

Inmiddels is het inspectierapport naar de oudercommissie gestuurd ter archivering.

Verandering gastouderopvang 2010

Er zullen in 2010 diverse veranderingen plaats gaan vinden in de gastouderopvang. Dat heeft veel gevolgen voor ouders, gastouders en gastouderbureaus. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Hogere eisen voor gastouders en gastouderbureaus.
  • Er komt een landelijk register met goedgekeurde opvang, alleen de opvang die in dat register staat wordt vergoed.
  • De uurprijs waarop de toeslag wordt gebaseerd is maximaal €5,-.
  • De maximale subsidie voor de gastouderopvang gaat naar beneden van €6,10 naar €5,- per uur terwijl die van het kinderdagverblijf omhoog gaat van €6,10 naar €6,23 per uur.

Waarschijnlijk zullen er gastouders afvallen. Linda heeft alle vraagouders en gastouders een brief gestuurd met uitleg over de veranderingen in 2010..

Tijdens de vergadering wordt besloten om op woensdag 04 november een informatieavond te houden voor de vraagouders en de gastouders. Daarin wordt verteld wat LinKids over de veranderingen weet en zullen vragen beantwoord worden. De vragen dienen voor de informatieavond aan Linda doorgegeven te worden ter voorbereiding van de antwoorden.

Helaas is de avond door het zeer kleine aanbod van geïnteresseerden afgezegd. Er was weinig animo van zowel vraagouders als gastouders.

Afnemen van tevredenheidonderzoek

Linda wil graag een tevredenheidonderzoek af gaan nemen. Planning was om dit onderzoek in september 2009 te doen. Het tevredenheidonderzoek wordt doorgeschoven naar 2010.

Nazien algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van LinKids moeten nagekeken/ aangepast worden. Linda heeft het reglement van gastouderbureau “Hop Marjanneke”. LinKids wil gebruik maken van dit reglement met aanpassingen hierin . Reglement wordt doorgesproken , Linda gaat het reglement aanpassen voor 2010.

Mededelingen / rondvraag

  • Op 5 juli 2009 heeft Linda het protocol kindermishandeling naar de gastouders gestuurd.
  • Op 7 oktober 2009 is er een herhaling van de kinder-EHBO. Er zijn al diverse afmeldingen, de vraag is of het door moet gaan. Linda vraagt na of het verzet mag worden.
  • Klachtenrapport 2008 -> brief van SKK is voldoende.
  • Linda mailt de gastouders over de regels die gevolgd dienen te worden aangaande de Mexicaanse griep.
  • Ook dit jaar zal sinterklaas de kinderen weer verblijden met een bezoek aan LinKids. Aan de goedheiligman wordt gevraagd of hij en zijn pieten op zaterdag 28 november wil komen en inmiddels heeft hij hierin zijn toezegging gedaan. Uitnodigingen zijn verstuurd.

Sluiting

De volgende vergadering is gepland op 1 februari 2010 om 20.00 uur bij Anita aan de Lage Wipstraat 15 te Zevenbergen. Aanvang 20.00u

Download de notule als PDF

Aangesloten gastouders

Kiki Koesen

Kiki Koesen

Marian Brosens

Marian Brosens

Lisa Woerlee

Lisa Woerlee

Ramona Hemmes

Ramona Hemmes