Oudercommissie LinKids

Elk kindercentrum of gastouderbureau is wettelijk verplicht een oudercommissie in te stellen. Ook u kunt zich kandidaat stellen voor de oudercommissie van gastouderbureau LinKids. Op dit moment is de oudercommissie compleet en zijn er geen vacatures. De oudercommissie stelt zich ten doel:

 • de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen en
 • te adviseren ten aanzien van de kwaliteit.

De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (WK art. 58 lid 4) en legt dit schriftelijk vast in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement bevat geen regels die in strijd zijn met hetgeen de Wet Kinderopvang bepaalt. De oudercommissie heeft adviesrecht over tal van zaken waaronder:

 • het algemeen kwaliteitsbeeld;
 • het pedagogisch beleidsplan;
 • de deskundigheidsbevordering van gastouders;
 • wijziging van de prijs- en bemiddelingskosten en
 • de gezondheid- en risico-inventarisatie.

De oudercommissie bestaat uit de volgende leden:

 • C├ęcile Nelemans
 • Ilse Huurderman
 • Iris Nieuwenhuis
 • Jolanda van Beers
 • Ellen Oortman

Klik hier de notulen van voorgaande vergaderingen.

Aangesloten gastouders

Kiki Koesen

Kiki Koesen

Lindy den Ridder

Lindy den Ridder

Sandra den Ridder

Sandra den Ridder

Wilma Schneijdenberg

Wilma Schneijdenberg